Kalender jaanuar 2015
09.19 - 15.31
09.18 - 15.32
09.18 - 15.34
09.17 - 15.35
06.53
09.16 - 15.37
09.15 - 15.39
09.15 - 15.40
09.14 - 15.42
09.13 - 15.44
09.12 - 15.46
09.10 - 15.48
09.09 - 15.50
11.46
09.08 - 15.52
09.06 - 15.54
09.05 - 15.56
09.04 - 15.58
09.02 - 16.01
09.00 - 16.03
19. jaanuar Tänage Issandat, kuulutage Tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas Tema teod! Ps 105:1
08.59 - 16.05
20. jaanuar Rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat! Nõudke Issandat ja Tema võimsust, otsige alati Tema palet! Ps 105:3-4
15.14
08.57 - 16.07
21. jaanuar Siioni pärast ma ei vaiki ega jää rahule Jeruusalemma pärast, enne kui tema õigus hakkab paistma ja tema pääste põleb otsekui tõrvik. Js 62:1
08.55 - 16.10
22. jaanuar Me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Jh 1:14
08.53 - 16.12
23. jaanuar Laulge Issandale, mängige Temale, kõnelge kõigist Tema imedest! Ps 105:2
08.51 - 16.14
24. jaanuar „Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat.” Lk 4:18-19
08.50 - 16.17
08.48 - 16.19
26. jaanuar Taevad kuulutavad Tema õigust ja kõik rahvad näevad Tema au. Ps 97:6
08.46 - 16.22
27. jaanuar Issand tahab mõista õigust oma rahvale ja halastada oma sulaste peale, kui Ta näeb, et nende jõud on kadunud ja pole jäänud orja ega vaba. 5Ms 32:36
06.48
08.43 - 16.24
28. jaanuar Issand julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. 2Kr 1:4
08.41 - 16.27
29. jaanuar Sina, Issand, oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa, Sa oled väga ülendatud üle kõigi jumalate. Ps 97:9
08.39 - 16.29
30. jaanuar Ta on vaadanud oma pühast kõrgusest, Issand on taevast vaadanud ilmamaad, et kuulda vangide ägamist ja vabastada surmalapsed. Ps 102:20-21
08.37 - 16.32
31. jaanuar Otsekui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. 2Kr 1:5
08.35 - 16.34
11. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
25. jaanuar - Piiblipüha