Kalender jaanuar 2024
JAANUAR JAANUAR / näärikuu
1. Esmaspäev
Uusaasta
Nääripäev
Issanda ümberlõikamise p.
Kaisarea üpsk. Vassiili Suur †376
2. Teisipäev
EP. Rooma pst. Silvester †335; Sarovi vg. Serafim †1833
3. Kolmapäev
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Prh. Malakia †V s. eKr.; mr. Gordi †IV s.
4. Neljapäev
70 apostlit, Vg. Teoktist †800
5. Reede
Jumalailmumise eelpäev
Mr-d Teopempt ja Teona †303
Kuninglikud tunnid
6. Laupäev
Kolmekuningapäev
ISSANDA RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA
7. Pühapäev
31. pp., pärast jumalailmumise p.
Ristija Johannese koondmälestus
8. Esmaspäev
Tartu prmr. Issidor jkk. †1472;
vg. Hozevi Georgi †VII; vg. Domniika †474
9. Teisipäev
Mr. Polieukt †259; Sebastia psk. Peetrus †IV s.
10. Kolmapäev
Nüssa psk. Grigoori †395; Melitene psk. mr. Dometian †601
11. Neljapäev
Vg. Teodoosi Suur †529
12. Reede
Mr. Tatjaana †218; Serbia üpsk. Savva †1235; Saatse mr-d pr. Vassiili ja Stefan †1919
13. Laupäev
Laupäev pärast jumalailmumise p.
Mr-d Ermil ja Stratonik †315; Nisibise psk. Jaakob †350
14. Pühapäev
Taliharjapäev
32. pp.
PL. Pskmr. Platon jkk. †1919;
Gruusia apsn. Niina †335
15. Esmaspäev
Teeba vg. Paulus †341; vg. Lehtonni Johannes †V s.
16. Teisipäev
Ap. Peetruse ahelate kummardamine
17. Kolmapäev
Tõnisepäev
Vg. Antooni Suur †356
18. Neljapäev
Aleksandria üpsk-d Atanaasi †373 ja Kirill †444
19. Reede
Vg. Makaari Suur †390; Efesuse üpsk. Mark †1457
Vkj. Kristuse ristimise p.
20. Laupäev
Vg. Eufiimi Suur †473
21. Pühapäev
33. pp.
Vg. tunn. Maksim †662;
mr. Agnes †304; mr. Neofit †305
22. Esmaspäev
Ap. Timoteus †96; vgmr. Anastaasi †628
23. Teisipäev
Anküra pskmr. Klement ja mr. Agatangel †312; vg. Mausima †IV s.
24. Kolmapäev
Vg. Ksenia †457; Peterburi õn. Ksenia †1803
25. Neljapäev
Paavlipäev
Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390
26. Reede
Vg-d Ksenofon, Maria ja Arkaadi †IV-V s.
27. Laupäev
Üpsk. Johannes Kuldsuu säilm. t. 438; Valga pr. mr. Joann †1919
28. Pühapäev
34. pp.
Süüria vg-d Efrem †373 ja Iisak †VII s.
29. Esmaspäev
Pskmr. Ignaati säilm. t. 637; vg. Afrat †345: mr-d Sarbel ja Vevea †u.100
30. Teisipäev
Üpsk-d Vassiili, Grigoori ja Johannes
31. Kolmapäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311
1. jaanuar Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti! Hb 13:8
09.18 - 15.31
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
09.17 - 15.32
09.17 - 15.34
05.30
09.16 - 15.35
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.37
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
09.15 - 15.39
7. jaanuar Kui ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi. Lk 3:21-22
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.14 - 15.40
09.13 - 15.42
09.12 - 15.44
09.11 - 15.46
13.57
09.10 - 15.48
09.09 - 15.50
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
09.07 - 15.52
14. jaanuar Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!“ Mk 1:14-15
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.06 - 15.54
09.05 - 15.56
09.03 - 15.59
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.02 - 16.01
05.53
09.00 - 16.03
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.58 - 16.05
08.57 - 16.08
21. jaanuar Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.55 - 16.10
08.53 - 16.12
08.51 - 16.15
08.49 - 16.17
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
19.54
08.47 - 16.20
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.45 - 16.22
08.43 - 16.25
28. jaanuar Jeesus ütleb: „Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.“ Lk 17:10
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
08.41 - 16.27
08.39 - 16.30
08.37 - 16.32
08.35 - 16.35
14. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
28. jaanuar - Piiblipüha
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
9.10-15.33
Vabadussõjas (1918-1920) võidelnute mälestuspäev
5.30
Kolmekuningapäev
Allianssnädal, 7.-14.01
Kristuse ristimise püha
Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
9.05-15.44
13.57
Taliharjapäev
Antsla EKB Kogudus
8.57-15.57
Tõnisepäev
5.53
8.46-16.13
Apostel Pauluse pöördumispäev e paavlipäev
19.54
Holokausti mälestuspäev
8.33-16.29
Eesti kirjanduse päev
1. nädaljaanuar-näärikuu 2024
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
UUSAASTA
Nääripäev
09:18 15:31
VABADUSSÕJAS VÕIDELNUTE MÄLESTUSPÄEV
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
05:30
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)
KOLMEKUNINGAPÄEV   
2. nädalEESTPALVES: Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Evangeelne Allianss
ISSANDA RISTIMISPÜHA
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
7.-14. jaanuar Eesti Evangeelse Allianssi palvenädal
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
13:57
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
3. nädalEESTPALVES: Jõhvi Petlemma kogudus
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV
roheline
9:05 15:56
Tõnisepäev
Apostel Peetruse tunnistuspäev
05:53
4. nädalEESTPALVES: Uute koguduste rajamine
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Veebinar „Meie lapsed kirikus“ I osa
8:53 16:12
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
Apostel Pauluse pöördumispäev
Paavlipäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
19:54
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev
5. nädalEESTPALVES: Kunda kogudus
ILMUMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
8:39 16:30
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
EESTI KIRJANDUSE PÄEV
ISSANDA AASTA 2024 - ANNO DOMINI MMXXIV
Ülemaailmne rahupalvepäev
ISSANDA AASTA 2024 - ANNO DOMINI MMXXIV
† isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
† Lukas Maternus OFMCap (1976, Altötting)
† isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
† isa Günter Stipa (1993, Helsinki)
† isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)