Kalender november 2021
NOVEMBER NOVEMBER / talvekuu
1. Esmaspäev
Aasia kp-d Kosma ja Damian †III s.
2. Teisipäev
Hingedepäev
Mr-d Akindin, Pigaasi, Elpidifor jkk. †345
3. Kolmapäev
Mr-d Akepsima, pr. Joosep ja dk. Aital †IV s.
4. Neljapäev
Vg. Joanniki Suur †846; Mürra pskmr. Nikander †I s.
5. Reede
Mr-d Galaktion ja Epistimia †III s.
Novgorodi üpsk. Joona †1470
6. Laupäev
Konst. üpsk. tunn. Paulus †350; Hutõni vg. Varlaam †1192
Vkj. Midrosk
7. Pühapäev
20. pp. Melitine mr-d Hieron, Baraki, Kallinik jkk. †III s.; vg. Laasar †1053
8. Esmaspäev
Peaingel Miikael ja ilmihuta väed
Vkj. Smr. Dimitri
9. Teisipäev
Mr-d Onisifor ja Porfiiri †III s.; vg. Matroona †492; Egiina psk. imet. Nektaari †1920
10. Kolmapäev
Mardipäev, isadepäev
Ap-d Erast, Olimp, Rodion, Sosipater, Kvart ja Terti †I s.
11. Neljapäev
Mr-d Miinas ja Vikenti †304; vg. tunn. Teodor †826; Tours'i psk. Martin †397
12. Reede
Aleksandria üpsk. Johannes Armuline †620; vg. Niil †V s.
13. Laupäev
Konst. üpsk. Johannes Kuldsuu †407
14. Pühapäev
21. pp. Ap. Filippus †I s.
Jõulupaastu algus
15. Esmaspäev
Mr-d Guuri, Samon ja Aviv †IV s.
16. Teisipäev
Ap. ev. Matteus †I s.
17. Kolmapäev
Uus-Kaisarea psk. imet. Grigoori †270;
Whitby vg. Hilda †680
18. Neljapäev
Mr-d Platon ja Roman †302; mr-d Sakkeus ja Alfeus †303
19. Reede
Prh. Obadja †IX s.; mr. Varlaam †304
20. Laupäev
EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816; Konst. üpsk. Prokl †446
21. Pühapäev
Leemeti-maarjapäev
22. pp. JUMALAEMA TEMPLISSEMINEMISE PÜHA
22. Esmaspäev
Ap. Fiilemon jkk. †I s.; mr. Tsetsilia †230
23. Teisipäev
Ikoonia psk. Amfilooki †394; õu. Neeva Aleksander †1263
24. Kolmapäev
Smr-d Katariina (Ekateriina) ja Merkuuri †III s.
25. Neljapäev
Kadripäev
PL. Rooma pskmr. Klement †101; Aleksandria pskmr. Peeter †311
26. Reede
Vg. Aliipi Sambnik †640; Irkutski psk. Innokenti †1731
27. Laupäev
Smr. Jaakob Pärslane †421; vg. Pallaadi †VI s.
Jumalaema pühakuju "Imetäht"
28. Pühapäev
1. advent
23. pp. Vgmr. Stefan Uus †767; mr. Irinarh jkk. †303
29. Esmaspäev
Mr-d Paramon ja Filumen †III s.
30. Teisipäev
Andresepäev
Ap. Andreas Esmakutsutu †62
1. november Jeesus ütleb: "Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse." Mt 5:3-4 või Jumala sulased teenivad Teda ning näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ilm 22:3-4
07.40 - 16.28
2. november
07.43 - 16.25
07.45 - 16.23
23.15
07.48 - 16.20
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
07.50 - 16.18
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.53 - 16.15
7. november Jeesus küsis: "Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?? Peetrus ütles: "Võõrastelt.? Mt 17:25-26
07.55 - 16.13
07.58 - 16.11
08.00 - 16.08
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.03 - 16.06
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
14.46
08.05 - 16.04
08.08 - 16.02
08.10 - 16.00
14. november Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Mt 24:36-37
08.13 - 15.57
08.15 - 15.55
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
08.18 - 15.53
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.20 - 15.51
08.22 - 15.49
10.58
08.25 - 15.47
08.27 - 15.46
21. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
08.29 - 15.44
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
08.32 - 15.42
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
08.34 - 15.40
08.36 - 15.39
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.38 - 15.37
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.41 - 15.35
14.28
08.43 - 15.34
28. november Rahvahulgad, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: "Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!? Mt 21:9
08.45 - 15.33
08.47 - 15.31
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.49 - 15.30
7. november - .
13. november 1741 – kõik vennastekogudused austavad Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat.
28. november - Uue kirikuaasta algus
7.40-16.28
Hingedepäev
23.14
7.58-16.11
Mardipäev
14.46
ISADEPÄEV
Rahvusvaheline tagakiusatud kristlaste eestpalvepäev
Jausa Kogudus (130)
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus
8.15-15.55
Taassünni päev (1988)
10.57
Igavikupühapäev e surnutemälestuspüha
Sadala Baptisti Kogudus
Sillamäe Kogudus Issanda Arm
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus
8.32-15.42
Kadripäev
14.28
1. advent
Valjala Rahu Vabakogudus
8.47-15.31
Apostel Andrease päev e andresepäev
44. nädalnovember-talvekuu 2021EESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
KÕIGI PÜHAKUTE PÜHA   
07:40 16:28
Kõigi surnute mälestuspäev   
Hingedepäev
23:15
45. nädalEESTPALVES: Paldiski kogudus
24. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, * 1925
07:58 16:11
Mardipäev
Martin Luther, * 1483
Paldiski kogudus, 1993
Rakvere kogudus, 1920
14:46
12.-13.11 Global Leadrship Summit juhtimiskonverents
46. nädalEESTPALVES: Rakvere kogudus
25. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
ISADEPÄEV
08:15 15:55
TAASSÜNNIPÄEV
Hans Växby, ÜMK piiskop, * 1944
Christian Alsted, ÜMK piiskop, * 1961
Martin Prikask, EMK superintendent, * 1877
10:58
47. nädalEESTPALVES: Aldersgate uuendusliikumine ja palvetöö EMK-s
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA
VIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS   
08:32 15:42
Kadripäev
KODANIKUPÄEV
Otto Liebner, EMK superintendent, † 1946
14:28
48. nädalEESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV   
Hanukka - Templi pühitsemise püha 28.11 - 06.12
08:47 15:31
Apostel Andreas   
Andresepäev
Eesti Apostelliku Administratuuri asutamine (1924)
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)
† isa Miķelis Cakuls (1937, Medvešjegorsk)
† isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)