Kalender veebruar 2023
VEEBRUAR VEEBRUAR / küünlakuu
1. Kolmapäev
EP. Mr. Triifon †250; vg. Brigita †525
2. Neljapäev
Küünlapäev, Tartu rahu aastapäev
ISSANDA VASTUVÕTMISE (TEMPLISSEVIIMISE) PÜHA
3. Reede
Õigl. Siimeon ja prh. Anna †I s.; Hamburgi psk. Ansgar †865
4. Laupäev
Vg. Issidor †440; mr. Jador †250
5. Pühapäev
Tölneri ja variseri pp.
Mr. Agata †251; mr. Teoduula †304
6. Esmaspäev
Konst. patr. aps. Footi Suur †891; Smürna psk. Vukol †100
7. Teisipäev
Psk. Parteeni †IV s.; vg. Luukas †946
8. Kolmapäev
Smr. Teodor Väeülem †319; prh. Sakaria †520 e. Kr.
9. Neljapäev
PL. Mr. Nikifor †257; pskmr. Filagri †I s.
10. Reede
Mr. Haralampi †202; mr. Valentiina †308
11. Laupäev
Sevastia pskmr. Vlaasi †316; õu. Teodora †867
12. Pühapäev
Kadunud poja pühapäev
Antiookia üpsk. Meleeti †381; Kiievi metr. Aleksei †1387
13. Esmaspäev
Vg-d Martinian, Sooja ja Fotiina †IV s.
14. Teisipäev
Sõbrapäev
Vg. Auksenti †470; vg. Maron †IV s.
15. Kolmapäev
Ap. Onesim †109; vg. Pafnuti †V s.
Vkj. Issanda vastuvõtmise p.
16. Neljapäev
Prmr. Pamfil, Paulus, Seleuk jkk. †308
17. Reede
Smr. Teodor Sõjamees †306; p. Mariamne †I s.
18. Laupäev
Surnute mäl.
Rooma pst. Leo †461;
Ateena õigl. pr. Nikolai †1932
19. Pühapäev
Viimse kohtu, lihast loobumise pp.
Ap-d Arhipp, Fiilemon ja mr. Apfia †I s.; Mr-d Maksim, Teodot ja Asleipiodota † IV s.
Võinädal
20. Esmaspäev
Petseri vgmr. Korniili †1570; Kataania psk. Leo †780
21. Teisipäev
Vastlapäev
Vg. Timoteus †795; psk. Eustaati †337
22. Kolmapäev
Eugeni värava mr-te säilm. leidm. IV s.;
mr. Mauriiki †305; vg. Varadat †V s.
23. Neljapäev
Smürna pskmr. Polikarp †167
24. Reede
Eesti Vabariigi aastapäev
Madisepäev
Ristija Johannese pea 1. ja 2. leidmine
25. Laupäev
Askeesis hiilanud vagade mäl.
Konst. üpsk. Taraasi †806; pskmr. Regin †355
26. Pühapäev
Andeksandmise, piimast loobumise pp.
Gaza üpsk. Porfiiri †420
Suur paast
27. Esmaspäev
Vg. tunn. Prokoopi †750; Mr. Julian †250
28. Teisipäev
Vg. tunn. Vassiili †750; vg. Johannes Kassian †435
08.32 - 16.38
2. veebruar Mu silmad on näinud Sinu päästet, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust Sinu rahvale Iisraelile. Lk 2:30-32
Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)
08.30 - 16.40
Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865) Js 52:7-10;Rm 10:11-15;
08.27 - 16.43
08.25 - 16.45
5. veebruar Jeesus ütleb: "Igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu." Mt 19:29
20.29
08.23 - 16.48
08.20 - 16.51
08.18 - 16.53
08.15 - 16.56
08.13 - 16.58
08.10 - 17.01
08.08 - 17.03
12. veebruar Jeesus ütles: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan Tema töö." Jh 4:34
08.05 - 17.06
18.01
08.03 - 17.09
Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid Ps 96:1–3,7–8a;Mk 16:15–20;
08.00 - 17.11
07.58 - 17.14
07.55 - 17.16
07.52 - 17.19
Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546) Rm 1:16-17;Jh 15:1-11;
07.50 - 17.21
19. veebruar Jeesus ütleb: "Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks." Jh 12:25
Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad
07.47 - 17.24
09.06
07.44 - 17.26
Vastlapäev
07.41 - 17.29
07.39 - 17.31
Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155) Ilm 2:8-11;
07.36 - 17.34
Iseseisvuspäev 5Ms 8:10–18 (v Kg 9:13–18);Rm 13:1–10 (v Ap 17:24–30);Jh 8:31–36 (v Mt 20:25–28); Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
07.33 - 17.36
07.30 - 17.39
26. veebruar Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Mt 16:21
07.27 - 17.41
10.06
07.25 - 17.44
07.22 - 17.46
22. veebruar - Algab kannatusaeg
Tartu rahulepingu 103. aastapäev (lipuheiskamise päev)
Issanda templissetoomise püha e küünlapäev
Eesti ja slaavi noortekonverents „Ühisosa“, Tallinn
Pärnu Saalemi Vabakogudus
Mustamäe Kristlik Vabakogudus
Valentini- e sõbrapäev
Vanematekogu koosolek
Vastlapäev
Palvepäev – paastuaja algus
ISESEISVUSPÄEV
Eesti Vabariigi 105. aastapäev (lipuheiskamise päev)
Haapsalu Baptistikogudus
Eesti baptismi 139. aastapäev
5. nädalveebruar-küünlakuu 2023EESTPALVES: Kärsa kogudus
Tartu rahulepingu aastapäev
Küünlapäev
EELK ja EMK ühinemine Leuenbergi konkordiaga, 1997
Issanda templissetoomise püha
6. nädalEESTPALVES: Kunda kogudus
ILMUMISAJA 5. PÜHAPÄEV   
20:29
08:20 16:51
Luuvalupäev
7. nädalEESTPALVES: Narva kogudus
ILMUMISAJA 6. PÜHAPÄEV   
Aleksander Kuum, EMK superintendent, † 1989
Narva kogudus, 1967
18:01
08:03 17:09
Valentinipäev
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, † 1999
Martin Luther, † 1546
8. nädalEESTPALVES: Eestimaa rahvas, president, riigikogu ja valitsus
ILMUMISAJA VIIMANE PÜHAPÄEV   
09:06
07:44 17:26
Vastlapäev
TUHKAPÄEV, SUURE PAASTU ALGUS   
John Wesley' viimane jutlus, 1791
Iseseisvuspäev
Madisepäev
Apostel Mattias
Haapsalu kogudus, 1918
9. nädalEESTPALVES: Haapsalu kogudus
PAASTUAJA 1. PÜHAPÄEV   
10:06
07:25 17:44
Ülemaailmne pühendunud elu päev
† isa Kazimierz Kański SJ (1970, Esna)
† isa Vincas Dejnis (1951, Orland Park)
Ülemaailmne haigete päev
† peapiiskop Eduard Profittlich SJ (1942, Kirov)
† isa Henri Alphonse Werling SJ (1961, Esna)