Kalender juuni 2022
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.15 - 22.24
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.12 - 22.27
04.11 - 22.29
5. juuni Jeesus ütles: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jh 14:27
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
04.10 - 22.30
04.09 - 22.31
17.48
04.08 - 22.33
04.07 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.06 - 22.35
04.05 - 22.36
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.05 - 22.37
12. juuni Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim." Jh 3:5-6
04.04 - 22.38
04.03 - 22.39
14.52
04.03 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.03 - 22.41
04.02 - 22.42
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.02 - 22.42
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.02 - 22.43
19. juuni Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks! Lk 16:31
Nikaia usutunnistus (325)
04.02 - 22.43
04.02 - 22.43
suvi 12.14
06.11
04.02 - 22.44
04.02 - 22.44
04.03 - 22.44
24. juuni Eliisabetil sai aeg täis sünnitada ja ta tõi ilmale poja. Naabrid ja sugulased tahtsid anda talle tema isa nime Sakarias. Ent tema ema kostis: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!” Lk 1:57,59-60
04.03 - 22.44
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.04 - 22.44
26. juuni Tulge, sest kõik on juba valmis! Lk 14:17
04.04 - 22.43
04.05 - 22.43
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
04.06 - 22.43
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
05.52
04.06 - 22.42
04.07 - 22.42