Kalender juuli 2022
26. nädaljuuli-heinakuu 2022EESTPALVES: EMK vaimulikud
Heinamaarjapäev
Sillamäe Jumala Õnnistuse kogudus, 2001
27. nädalEESTPALVES: Sillamäe kogudus
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:12 22:39
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, †1941
05:14
28. nädalEESTPALVES: Aseri kogudus
5. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:22 22:30
Aseri kogudus, 1995
Maretapäev
J. V. Jannsen, rahvusliku liikumise tegelane,† 1890
21:37
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, *1898
Tapa kogudus, 1912
29. nädalEESTPALVES: Tapa kogudus
6. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
04:34 22:19
Eliapäev
Prohvet Eelija
17:18
Madlipäev
Maarja Magdaleena
30. nädalEESTPALVES: Reeküla kogudus
7. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Apostel Jaakobus
Reeküla kogudus, 1910
04:49 22:05
Annepäev
Joakim ja Anna, Neitsi Maarja vanemad
Piiskopliku Metodisti Kiriku Aastakonverents Haapsalus, 1921, metodistliku töö iseiseisvumine Eestis
20:55
Olevipäev
31. nädalEESTPALVES: EMK misjonitöö
8. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA