Kalender august 2020
AUGUST AUGUST / lõikuskuu
1. Laupäev
Ristipuu väljatoomine;
Mr-d vennad Makabid, Eleasar ja Saloome †166 eKr.
2. Pühapäev
8. pp. Esimr. Stefani säilm. t.; Moskva õn. Vassiili 1552
Vkj. Prh. Eelija
3. Esmaspäev
Vg-d Iisak, Dalmati ja Faust †IV-V s.
4. Teisipäev
Efesose 7 mr-t: Maksimilian, Eksakustodian, Antonin jkk. †250/450
5. Kolmapäev
EP. Mr. Eusigni †362;
Rooma pst-d Anter †238 ja Fabian †250
6. Neljapäev
ISSANDAMUUTMISE PÜHA
7. Reede
Vgmr. Domeeti †363; mr-d Marin ja Asteeri †260
8. Laupäev
Küziki psk. tunn. Emilian †820; Siinai vg. Grigoori †VIII s.
9. Pühapäev
9. pp. Ap. Mattias †63
10. Esmaspäev
Lauritsapäev
Mr. ülemdiakon Laurenti †258
11. Teisipäev
Mr. ülemdiakon Eupl †304; Rooma pskmr. Gaius, Gavini, Susanna jkk. †295
12. Kolmapäev
Mr-d Footi ja Anikita †305; mr. Kapiton
13. Neljapäev
PL. Vg. tunn Maksimi säilm. t.; Voroneži psk.
Tihhon †1783; Petrogradi pskmr. Benjamin †1922
14. Reede
EP. Prh. Miika †VIII s. eKr.; Kiievi vg. Teodoosi †1091
15. Laupäev
Rukkimaarjapäev
JUMALAEMA UINUMISE PÜHA
16. Pühapäev
10. pp. Kristuse kätetatehtud pühakuju; mr. Diomid †298
17. Esmaspäev
Prmr. Miiron †250; mr. Patrokles †III s.
18. Teisipäev
Mr-d Floor ja Laur †II s.
19. Kolmapäev
Mr. Andreas Väeülem jkk. †284
Vkj. Issandamuutmise p.
20. Neljapäev
Taasiseseisvumispäev
Pskmr. Peeter ja Eesti uusmr-d †1944–55;
Prh. Saamuel †XI s. eKr.; mr. Sever †304
21. Reede
Ap. Taddeus †I s.; mr. Vassa †IV s.
22. Laupäev
Mr. Agatonik jkk. †305; Riia psk. Filaret †1866
23. Pühapäev
11. pp. PL. Mr. Lupp †306; Lyoni pskmr. Irinei †202
24. Esmaspäev
Pärtlipäev
Pskmr. Eutiiki †I s.; aps. Etoolia Kosma †1779
25. Teisipäev
Ap. Tiitus †I s.; ap. Bartolomeuse säilm. t. VI s.
26. Kolmapäev
Mr-d Adrian ja Natalia †306
27. Neljapäev
Vg. Piimen Suur †450; õigl. Monika †387
28. Reede
Vg. Mooses Moorlane †407
Vkj. Jumalaema uinumise p.
29. Laupäev
Ristija Johannese pea maharaiumine
30. Pühapäev
12. pp. Konst. üpsk-d Aleksander, Johannes ja Paulus;
õu. suurvürsti Neeva Aleksandri säilm. t. 1724
31. Esmaspäev
Jumalaema vöö toomine Blaherna kirikusse;
Kartaago pskmr. Kiprian †258
Johann Lange, pastor (+ 1531), Zacharias Hasse, pastor (+ 1531) ja Hermann Marsow (+ 1555), Tallinna ja Tartu reformaatorid
05.06 - 21.47
2. august Jeesus ütleb: "Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule." Mt 7:24
05.09 - 21.44
† Jaan Kiivit vanem, EELK peapiiskop 1949–67
18.59
05.11 - 21.42
05.13 - 21.40
05.15 - 21.37
Kristuse kirgastamine (tähistatakse 8. pühapäeval pärast nelipüha)
05.18 - 21.34
Alexander von Oettingen, usuteadlane, kirikuelu edendaja ja kristluse apologeet († 1905)
05.20 - 21.32
Dominicus, preester, dominiiklaste ordu rajaja († 1221) Srk 39:1-10;
05.22 - 21.29
9. august Jeesus ütleb: "Igaühele, kellel on, antakse, ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on." Mt 25:29
05.25 - 21.27
Laurentius, diakon, märter Roomas († 258), lauritsapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 20:7–11;1Pt 4:12–19;Jh 12:24–26; Armuline Jumal, Sinu sulane ja tunnistaja püha Laurentius jagas kiriku aarded vaestele ja kinnitas, et kannatajad on Sinule eriliselt tähtsad. Ärata meidki elama tõelises vennaarmastuses, et me teeme head ja jagame oma võimalusi ligimesega. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
05.27 - 21.24
Clara Assisist, abtiss, klarisside ordu rajaja († 1253) Ül 8:6-7;
19.45
05.29 - 21.21
05.32 - 21.19
* 1973 Urmas Viilma, EELK peapiiskop
05.34 - 21.16
Meinhard, Liivimaa piiskop, misjonär liivlaste juures († 1196) Js 52:7-10;Hb 13:7-8;Jh 4:34-38;
05.36 - 21.13
Neitsi Maarja uinumise püha ehk rukkimaarjapäev Ps 16:7–9;Js 61:10–11 (v Ül 2:1–7);Gl 4:3–7 (v Ilm 11:19–12:6,10);Lk 1:46–55; Kõigeväeline Jumal, Sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi meidki oma armuga, et taevas meile avaneks ja me saaksime osa Sinu kirkusest. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
05.39 - 21.11
16. august Jeesus ütles: "Tõesti, ma ütlen teile, ükski prohvet ei ole tunnustatud oma kodukohas." Lk 4:24
August Nigol, pastor, Helsingi eesti koguduse õpetaja, enamlaste terrorivõimu märter († 1918) ja teised märtrid Eesti asundustes
05.41 - 21.08
05.43 - 21.05
05.46 - 21.02
05.42
05.48 - 21.00
05.50 - 20.57
05.53 - 20.54
Leonhard Blumer, misjonär Arushas Ida–Aafrikas, masaikeelse aabitsa, katekismuse ja lauluraamatu väljaandja († 1938)
05.55 - 20.51
23. august Jeesus ütles ülempreestreile ja rahvavanemaile: "Tõesti, ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki!" Mt 21:31
05.57 - 20.48
Apostel Bartolomeuse päev ehk pärtlipäev Ps 145:3-7;43:8-13;Ap 5:12-16 (v 1Kr 4:9-15);Lk 22:24-30; Kõigeväeline igavene Jumal, me täname Sind, et võime täna tähistada apostel Bartolomeuse päeva, ja palume Sind: aita oma Kirikul armastada seda sõna, millesse apostel uskus, ja ustavalt kuulutada Sinu Poja evangeeliumi, mida tema õpetas. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
06.00 - 20.45
20.58
06.02 - 20.43
06.04 - 20.40
Monica, Augustinuse ema († 387) Srk 26:1-3,13-16;
06.07 - 20.37
Augustinus, Hippo piiskop, kirikuisa († 430) Srk 39:1-10;
06.09 - 20.34
Ristija Johannese märtrisurm Jr 1:4,17–19;Mk 6:17–29;
06.11 - 20.31
30. august Jeesus ütleb: "Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast." Mt 12:33
06.14 - 20.28
† 2005 Jaan Kiivit noorem, EELK peapiiskop 1994–2005
06.16 - 20.25
13. august 1727 – vennastekoguduse vaimne sünd Herrnhutis, ühine püha õhtusöömaaeg Berthelsdorfi kirikus
21. august 1732 – esimeste misjonäride lähetamine Herrnhutist teistele mandritele
Viljandi Baptistikogudus
Kristuse kirgastamine
Kohila Baptistikogudus
Otepää Evangeelne Vabakogudus Palverändur
Lauritsapäev
Rukkimaarjapäev
Meiuste EKB Kogudus (105)
Mustvee Betaania Kogudus
Selise Baptistikogudus
Viimsi Vabakogudus
TAASISESEISVUMISPÄEV
pastoriperede laager, 20.-21.08, Nuutsaku
Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev
KUSi avaaktus, Viljandi
Eikla Priikogudus (85)
Koeru Vabakogudus
Pärnu Vene EKB Kogudus Peetel (70)
Suure-Jaani Baptisti Kogudus
Tartu Annelinna Kogudus
Apostel Bartolomeuse päev e pärtlipäev
SÜTIK
Ristija Johannese surmapäev
Emmaste-Nurste
31. nädalaugust-lõikuskuu 2020EESTPALVES: Reeküla kogudus
01.-06.08 Euroopa metodisti kirikute ilmikute seminar Itaalias
32. nädalEESTPALVES: EMK misjonitöö
9. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
George Albert Simons, EMK esimene superintendent, † 1952
18:59
05:11 21:42
06.-09.08 EMK Suvekonverents Giideoni laagris
33. nädalEESTPALVES: Ruusmäe kogudus
10. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Peeter Häng, EMK pastor, märter, *1900
Lauritsapäev
05:27 21:24
Ruusmäe kogudus, 1960
Valdo Ojassoo, EMK superintendent, † 1975
19:45
Øystein Olsen, ÜMK piiskop, * 1944
Meinhard, liivlaste misjonär ja piiskop, † 1196
Rukkimaarjapäev
Neitsi Maarja, Jumalaema, uinumispüha   
34. nädalEESTPALVES: Viitka kogudus
11. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
05:43 21:05
Viitka kogudus, 2000
05:45
TAASISESEISVUMISPÄEV
Harald Põld, Eesti Misjoni Seltsi asutaja, † 1939
35. nädalEESTPALVES: Kuressaare kogudus
12. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
KOMMUNISMI JA NATSISMI OHVRITE MÄLESTUSPÄEV
Kirikute Maailmanõukogu asutamine Amsterdamis, 1948
Molotovi-Ribbentropi pakti allkirjastamine Moskvas, 1939
Apostel Bartolomeos   
Pärtlipäev
06:00 20:45
20:58
Kuressaare kogudus, 1910
28.-29.08 Noorte ja teismeliste juhtimiskool
Ristija Johannese martüürium
36. nädalEESTPALVES: Pärnu Agape kogudus
13. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Pärnu Agape kogudus, 1921
06:16 20:25
† õde Maria Anna Chrzanowska (1979, Legionowo)
19. nädala kolmapäev   R: Ärgem unustagem Jumala tegusid. või p: p-d Pontianus, paavst, ja Hyppolitus, preester, märtrid
15. august P.N. MAARJA TAEVAVÕTMISE SUURPÜHA (RUKKIMAARJAPÄEV)   
Piiskop Philippe Jourdani preestrikspühitsemine (1988)
Piiskop Philippe Jourdan’i sünnipäev (s. 1960)