Kalender märts 2019
3. märts Võttes endaga need kaksteist, ütles Jeesus neile: "Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast." Lk 18:31
Vastlapäev
Perpetua ja Felicitas, märtrid Kartaagos († 202/203) Trk 3:1-7   Hb 10:32-36
Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku– ja kultuuriloolane († 1923)
10. märts Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui Ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli Talle viimaks nälg kätte. Mt 4:1-2
Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja († 1701)
17. märts Siis Jeesus vastas talle: "Oh naine, sinu usk on suur! Sündigu sulle, nagu sa tahad!? Ja ta tütar paranes selsamal tunnil. Mt 15:28
Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal († 461) Lk 10:1-12,17-20
Kyrillos Jeruusalemmast, Jeruusalemma piiskop, kirikuisa († 386)
Joosep Naatsaretist, Neitsi Maarja abikaasa 2Sm 7:4–16   Rm 4:13–18   Mt 1:16,18–21,24a;
* 1952 Joel Luhamets, EELK piiskop
kevad 23.58
24. märts Jeesus ajas välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks. Lk 11:14
25. märts Ingel ütles: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus.“ Lk 1:30-31 või Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Lk 1:28,42
Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja († 1962)
31. märts Seal oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. Jh 6:10-11
Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja († 1251)
1. märts 1457 – Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
6. märts - Algab kannatusaeg
17. märts - Palvepäev tagakiusatud kristlaste eest
23. märts - Katkematu palveahela Eesti palvepäev
Kunda, Narva-Jõesuu EKB Kogudus Taassünd
Kohtla-Järve Peeteli Kogudus
Pärnu Immaanueli Baptistikogudus (135), Märjamaa Vabakogudus, Valga EKB Kogudus Lootus
Vormsi Rälby Baptistikogudus
Püha Isa Franciscuse valimise aastapäev (2013)
† isa Josef Kartte SJ (1942, Ząbkowice)
† peapiiskop Antonio Zecchini SJ (1935, Riia)
† isa Berard Huber OFMCap (1952, Ausburg)
AHTME KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† isa Utto Danner OFMCap (1968, Rosenheim)