Kalender juuni 2017
15.42
04.16 - 22.24
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.13 - 22.27
4. juuni Jeesus ütles: "Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu. Jh 14:15-17
04.12 - 22.28
04.11 - 22.30
04.10 - 22.31
04.09 - 22.32
04.08 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
16.10
04.07 - 22.35
04.06 - 22.36
11. juuni Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9
04.05 - 22.37
04.05 - 22.38
04.04 - 22.39
04.04 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.03 - 22.40
04.03 - 22.41
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
14.33
04.03 - 22.42
18. juuni Jeesus ütleb: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” Lk 12:15
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.03 - 22.42
Nikaia usutunnistus (325)
04.03 - 22.42
04.03 - 22.43
suvi 07.24
04.03 - 22.43
04.03 - 22.43
04.04 - 22.43
05.31
04.04 - 22.43
25. juuni Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.” Lk 19:10
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.05 - 22.43
04.05 - 22.43
04.06 - 22.42
04.07 - 22.42
04.07 - 22.41
04.08 - 22.41