Kalender oktoober 2020
OKTOOBER OKTOOBER / viinakuu
1. Neljapäev
Jumalaema kaitsmise püha.
Ap. Anania †I s.; vg. Roman Kauniltlaulja †556
2. Reede
Pskmr. Kiprian ja mr. Justiina †304; Kpm. Andreas †936
3. Laupäev
Ateena pskmr. Dionissi ja prmr. Rustik †96
4. Pühapäev
17. pp. Ateena psk. Hierotei †I s; mr. Veronika †305
5. Esmaspäev
Mr. Haritiina †304; mr. Mamelhta †344
6. Teisipäev
Ap. Toomas †I s.
7. Kolmapäev
Mr-d Sergei ja Vakh †290; Terracina pskmr. Julian †I s.
8. Neljapäev
Antiookia mr. Pelagia †303; vg. Taissia †IV s.
9. Reede
Ap. Jaakobus Alfeuse poeg †I s.; vg. Andronik †V s.
10. Laupäev
Mr-d Eulampi ja Eulampia †303
11. Pühapäev
18. pp. VII üleilmse kirikukogu pühade isade pp.
Ap. dk. Filippus †I s.; smr. Sinaiida †I s.
12. Esmaspäev
Mr-d Proob, Tarahh ja Andronik †304; Riia pskmr. Joann †1934
13. Teisipäev
Mr-d Karp, Papil, Agatodor ja Agatonike †251
14. Kolmapäev
Mr-d Nasaari, Gervaasi, Protaasi ja Kelsi †60
15. Neljapäev
Vg. Eufiimi Uus †889; pskmr. Lukian †312
16. Reede
Mr. Longin Sajapealik †I s.; Riia psk. tunn. Agafangel †1928
17. Laupäev
Hõimupäev
Prh. Hoosea †IX s. eKr.; vgmr. Andreas †767
18. Pühapäev
19. pp. Ap. ev. Luukas †I s.
19. Esmaspäev
Prh. Joel †IX s.; mr. Uar jkk. †307
20. Teisipäev
Smr. Arteemi †362
21. Kolmapäev
Vg. Hilarion Suur †371; Oudova vg. Hilarion †1476; Kölni mr. Ursula jkk. †IV s.
22. Neljapäev
Hierapoli psk. aps. imet. Averki †167
23. Reede
Ap. Jaakobus, Issanda vend †I s.
24. Laupäev
Mr. Areta jkk. †523; Jumalaema pühakuju ”Kõigi kurbade rõõm”
25. Pühapäev
Üleminek talveajale
20. pp. Mr-d Markian ja Martiiri †355; õigl. Tabiita †I s.
26. Esmaspäev
Smr. Dimitri Mürritulvaja †306
27. Teisipäev
Mr. Nestor †306; mr. Kapitoliina †304
28. Kolmapäev
Mr-d Terenti ja Neonilla jkk. †249;
vg. Stefan †IX s.; smr. Paraskeeva †III s.
29. Neljapäev
Vgmr. Anastasia †III s.; vg-d Aabraham ja Maria †360
30. Reede
Mr-d Sinoovi ja Sinoovia †285
31. Laupäev
Ap-d Stahhi, Apelli, Ampli, Urban, Narkiss ja Aristovul †I s.
07.27 - 18.53
00.05
07.29 - 18.50
07.32 - 18.47
4. oktoober Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Kl 2:16-17
Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226) Gl 6:14-18;Lk 12:22-34;
07.34 - 18.44
† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77
07.36 - 18.41
07.39 - 18.38
07.41 - 18.36
07.43 - 18.33
Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250) Ps 117;Ef 4:1–7,11–13;Mt 23:8–12;
07.46 - 18.30
03.39
07.48 - 18.27
11. oktoober Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21
07.50 - 18.24
07.53 - 18.21
07.55 - 18.18
07.58 - 18.15
08.00 - 18.12
22.31
08.02 - 18.10
Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115) Fl 3:7-12;Jh 6:52-58;
08.05 - 18.07
18. oktoober Jeesus küsis mehelt, kelle ta oli tervendanud: "Kas sa usud Inimese Pojasse?? Too kostis: "Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.? Jeesus ütles talle: "Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.? Jh 9:35-37
Evangelist Luuka päev ehk luukapäev Ps 1:1-3;Js 35:3–6 (v Js 43:8–13);2Tm 4:5–11;Lk 1:1–4; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.07 - 18.04
08.10 - 18.01
Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)
08.12 - 17.59
Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)
08.14 - 17.56
08.17 - 17.53
† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86
17.23
08.19 - 17.50
08.22 - 17.48
25. oktoober Jeesus ütles läkitatutele: "Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: "Rahu olgu sellele kojale!?" Lk 10:3,5
07.24 - 16.45
07.27 - 16.42
Misjonipüha
07.29 - 16.40
Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev Ps 89:2,6,16–18;Js 28:14–16;Ef 2:19–22;Jh 15:7–11; Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
07.32 - 16.37
Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)
07.34 - 16.34
07.37 - 16.32
31. oktoober Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46
16.49
07.39 - 16.29
Lõikustänupüha
Harju EKB Kogudus
Tallinna Nõmme Baptistikogudus
Tartu International Fellowship
Kolletamispäev
Hõimupäev
Evangelist Luuka päev e luukapäev
hõimurahvaste palvepäev
Jõgeva Baptistikogudus
Loksa Baptisti Kogudus (45)
Paide Baptistikogudus
Tallinna Allika Baptistikogudus
Tallinna Kristlik Mosaiik Kogudus
Tartu Kolgata Baptistikogudus
Üleminek talveajale
Kuressaare Siioni Kogudus
Rakke Kogudus
Tartu Kristlik Risttee Kogudus
Usupuhastuspüha (1517)
40. nädaloktoober-viinakuu 2020EESTPALVES: EMK kaplanid Kaitseväes, Kaitseliidus ja kinnipidamisasutustes
Võru Elupuu kogudus, 1994
00:05
Sukkot - Lehtmajadepüha 03. - 09.10
41. nädalEESTPALVES: Võru Elupuu kogudus
18. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
07:36 18:41
09.-10.10 EMK vaimulike osadus- ja õppepäevad
03:39
42. nädalEESTPALVES: Kristlik meediatöö (televisioon, raadio, internet)
19. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Lõikustänupüha
07:53 18:21
Vassili Prii, EMK pastor, märter, *1909
HÕIMUPÄEV
17.-20.10 eestikeelne noortelaager
22:31
43. nädalEESTPALVES: Kohtla-Järve Kolgata kogudus
20. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Evangelist Luukas   
Luukapäev
18.-22.10 venekeelne teismeliste linnalaager Tallinnas
08:10 18:01
Jaakobus Jeruusalemmast, Issanda vend, märter   
Kohtla-Järve Kolgata kogudus, 1994
17:23
44. nädalEESTPALVES: Sakussaare kogudus
21. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Chalkedoni kirikukogu, 451
Sakussaare kogudus, 2001
07:27 16:42
Apostlid Siimon ja Juudas   
Simunapäev
Tartu Püha Luuka kogudus, 1923
Usupuhastuspüha
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, * 1914
Reformatsioonipäev
16:49
† õde Celesta Štohanzlova (1992, Kraliky)
Ülemaailmne misjonipäev
† isa Robert Lenzbauer OFMCap (1979, München)
† õde Salvatora Belikova (2000, Kraliky)