Kalender oktoober 2020
07.27 - 18.53
00.05
07.29 - 18.50
07.32 - 18.47
4. oktoober Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tulevaste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. Kl 2:16-17
Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226) Gl 6:14-18;Lk 12:22-34;
07.34 - 18.44
† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77
07.36 - 18.41
07.39 - 18.38
07.41 - 18.36
07.43 - 18.33
Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250) Ps 117;Ef 4:1–7,11–13;Mt 23:8–12;
07.46 - 18.30
03.39
07.48 - 18.27
11. oktoober Jeesus ütleb: "Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda." Mt 6:20-21
07.50 - 18.24
07.53 - 18.21
07.55 - 18.18
07.58 - 18.15
08.00 - 18.12
22.31
08.02 - 18.10
Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115) Fl 3:7-12;Jh 6:52-58;
08.05 - 18.07
18. oktoober Jeesus küsis mehelt, kelle ta oli tervendanud: "Kas sa usud Inimese Pojasse?? Too kostis: "Kes see on, isand? Ütle mulle seda, et ma saaksin temasse uskuda.? Jeesus ütles talle: "Sa näed ju teda, see, kes sinuga räägib, ongi tema.? Jh 9:35-37
Evangelist Luuka päev ehk luukapäev Ps 1:1-3;Js 35:3–6 (v Js 43:8–13);2Tm 4:5–11;Lk 1:1–4; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.07 - 18.04
08.10 - 18.01
Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)
08.12 - 17.59
Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)
08.14 - 17.56
08.17 - 17.53
† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86
17.23
08.19 - 17.50
08.22 - 17.48
25. oktoober Jeesus ütles läkitatutele: "Minge! Vaata, ma läkitan teid kui lambaid huntide sekka. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt: "Rahu olgu sellele kojale!?" Lk 10:3,5
07.24 - 16.45
07.27 - 16.42
Misjonipüha
07.29 - 16.40
Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev Ps 89:2,6,16–18;Js 28:14–16;Ef 2:19–22;Jh 15:7–11; Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
07.32 - 16.37
Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)
07.34 - 16.34
07.37 - 16.32
31. oktoober Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46
16.49
07.39 - 16.29