Kalender märts 2018
4. märts Jeesus ütles: "Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast." Jh 8:47
Perpetua ja Felicitas, märtrid Kartaagos († 202/203) Trk 3:1-7   Hb 10:32-36
Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku– ja kultuuriloolane († 1923)
11. märts Jeesus ütles: "Leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.? Jh 6:51
Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja († 1701)
Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal († 461) Lk 10:1-12,17-20
18. märts Jeesus ütles: "Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks!?" Mk 12:10
Kyrillos Jeruusalemmast, Jeruusalemma piiskop, kirikuisa († 386)
Joosep Naatsaretist, Neitsi Maarja abikaasa 2Sm 7:4–16   Rm 4:13–18   Mt 1:16,18–21,24a;
* 1952 Joel Luhamets, EELK piiskop
kevad 18.15
25. märts Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9
Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja († 1962)
Vaikne Laupäev Jeesus on hauas KLPR 99    
Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja († 1251)