Kalender juuni 2020
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.15 - 22.24
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.13 - 22.27
04.12 - 22.28
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
22.12
04.11 - 22.30
04.09 - 22.31
7. juuni Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9
04.08 - 22.32
04.08 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.07 - 22.35
04.06 - 22.36
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.05 - 22.37
04.05 - 22.38
09.24
04.04 - 22.39
14. juuni Jeesus ütleb: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!? Lk 12:15
04.04 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.04 - 22.40
04.03 - 22.41
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.03 - 22.41
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.03 - 22.42
Nikaia usutunnistus (325)
04.03 - 22.42
04.03 - 22.42
21. juuni Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.? Lk 19:10
suvi 00.44
09.41
04.03 - 22.43
04.04 - 22.43
04.04 - 22.43
24. juuni Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.” Ap 14:17
04.04 - 22.43
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.05 - 22.42
04.06 - 22.42
04.06 - 22.42
28. juuni Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Lk 15:20
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
11.16
04.07 - 22.41
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
04.08 - 22.41
04.09 - 22.40