Kalender detsember 2024
1. detsember Rahvahulgad, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!“ Mt 21:9
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.21
08.51 - 15.28
08.53 - 15.27
08.55 - 15.26
08.57 - 15.25
08.59 - 15.24
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
09.00 - 15.24
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.02 - 15.23
8. detsember Jeesus ütles: „Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!“ Lk 21:28
17.26
09.04 - 15.22
09.05 - 15.22
09.07 - 15.21
09.08 - 15.21
09.09 - 15.20
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
09.10 - 15.20
09.12 - 15.20
15. detsember Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast! Mt 11:5-6
11.02
09.13 - 15.20
09.14 - 15.20
09.14 - 15.20
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.15 - 15.20
09.16 - 15.21
09.17 - 15.21
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
talv 11.20
09.17 - 15.21
22. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
09.18 - 15.22
00.18
09.18 - 15.23
24. detsember Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
09.18 - 15.23
25. detsember Ingel ütles karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.“ Lk 2:10-11
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.18 - 15.24
26. detsember Kui nad viskasid kividega Stefanost, hüüdis ta valjusti: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!“ Ap 7:59
09.19 - 15.25
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
09.19 - 15.26
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
29. detsember
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.18 - 15.28
09.18 - 15.29
00.27
09.18 - 15.31