Kalender veebruar 2023
08.32 - 16.38
2. veebruar Mu silmad on näinud Sinu päästet, mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees: valgust, mis on ilmutuseks paganaile, ja kirkust Sinu rahvale Iisraelile. Lk 2:30-32
Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)
08.30 - 16.40
Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865) Js 52:7-10;Rm 10:11-15;
08.27 - 16.43
08.25 - 16.45
5. veebruar Jeesus ütleb: "Igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu." Mt 19:29
20.29
08.23 - 16.48
08.20 - 16.51
08.18 - 16.53
08.15 - 16.56
08.13 - 16.58
08.10 - 17.01
08.08 - 17.03
12. veebruar Jeesus ütles: "Minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud, ja lõpetan Tema töö." Jh 4:34
08.05 - 17.06
18.01
08.03 - 17.09
Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid Ps 96:1–3,7–8a;Mk 16:15–20;
08.00 - 17.11
07.58 - 17.14
07.55 - 17.16
07.52 - 17.19
Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546) Rm 1:16-17;Jh 15:1-11;
07.50 - 17.21
19. veebruar Jeesus ütleb: "Kes oma elu armastab, see kaotab selle, ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks." Jh 12:25
Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad
07.47 - 17.24
09.06
07.44 - 17.26
Vastlapäev
07.41 - 17.29
07.39 - 17.31
Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155) Ilm 2:8-11;
07.36 - 17.34
Iseseisvuspäev 5Ms 8:10–18 (v Kg 9:13–18);Rm 13:1–10 (v Ap 17:24–30);Jh 8:31–36 (v Mt 20:25–28); Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
07.33 - 17.36
07.30 - 17.39
26. veebruar Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et Ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Mt 16:21
07.27 - 17.41
10.06
07.25 - 17.44
07.22 - 17.46