Kalender jaanuar 2022
Kaisarea üpsk. Vassiili Suur †376
Issanda ümberlõikamine.
Nääripäev
Uusaasta
JAANUAR
Saarovi vg. Serafim †1833
EP. Rooma pst. Silvester †335;
28. pp., pp. enne jumalailmumise püha
Prh. Malakia †V s. eKr.; mr. Gordi †IV s.
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
70 apostlit. Vg. Teoktist †800
vg. Sinklitika †350
Kuninglikud tunnid
Mr-d Teopempt ja Teona †303;
Jumalailmumise eelpäev
ISSANDA RISTIMISE, JUMALAILMUMISE PÜHA
Kolmekuningapäev
Vkj. Kristuse sündimise p.
Ristija Johannese koondmälestus
vg. Hozevi Georgi †VII; vg. Domniika †474
Tartu prmr. Issidor jkk. †1472;
Lp. pärast jumalailmumise p.
Mr. Polieukt †259; vg. Eustraati †821. 4. v.
29. pp., pp. pärast jumalailmumise p.
Melitene psk. mr. Dometian †601
Nüssa psk. Grigoori †395;
11. Teisipäev
Vg. Teodoosi Suur †529
12. Kolmapäev
Mr. Tatjaana †218; Serbia üpsk. Savva †1235;
Saatse mr-d pr. Vassiili ja Stefan †1919
13. Neljapäev
Mr-d Ermil ja Stratonik †315
14. Reede
Taliharjapäev
PL. Pskmr. Platon jkk. †1919; Gruusia apsn. Niina † 335
15. Laupäev
Teeba vg. Paulus †341;
vg. Lehtonni Johannes †V s.
16. Pühapäev
30. pp. Ap. Peetruse ahelate kummardamine.
17. Esmaspäev
Tõnisepäev
Vg. Antooni Suur †356
18. Teisipäev
Aleksandria üpsk-d Atanaasi †373 ja Kirill †444
19. Kolmapäev
Vg. Makaari Suur †390;
Efesuse üpsk. Mark †1457
Vkj. Kristuse ristimise p.
20. Neljapäev
Vg. Eufiimi Suur †473 Hb
21. Reede
Vg. tunn. Maksim †662;
mr. Agnes †304; mr. Neofit 305
22. Laupäev
Ap. Timoteus †96; vgmr. Anastaasi
†628 Ef 5:1-8; Lk 14:1-11
23. Pühapäev
31. pp.
Anküra pskmr. Klement ja mr. Agatangel †312;
vg. Mausima †IV s. 6. v.
24. Esmaspäev
Vg. Ksenia †457;
Peterburi õn. Ksenia †1803
25. Teisipäev
Paavlipäev
Konst. üpsk. Grigoori Jumalasõnaõpetaja †390
Vg-d Ksenofon, Maria ja Arkaadi †IV-V s.
26. Kolmapäev
Jk 1:1-18; Mk 10:11-16
27. Neljapäev
Üpsk. Johannes Kuldsuu säilm. t. 438;
Valga pr. mr. Joann †1919
28. Reede
Süüria vg-d Efrem †373 ja Iisak †VII s.
29. Laupäev
Pskmr. Ignaati säilm. t. 637; vg. Afrat †345
30. Pühapäev
32. pp.
Üpsk-d Vassiili, Grigoori ja Johannes
31. Esmaspäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311
1. jaanuar Jeesuse nimes nõtkugu iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all, ja iga keel tunnistagu: Jeesus Kristus on Issand - Jumala Isa kirkuseks. Fl 2:10-11
09.18 - 15.32
2. jaanuar Tulge sisse Ta väravaist tänuga, Tema õuedesse kiitusega; ülistage Teda ja andke tänu Ta nimele! Ps 100:4
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
20.33
09.17 - 15.33
09.16 - 15.35
09.16 - 15.36
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.38
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
09.14 - 15.40
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.13 - 15.41
09.13 - 15.43
9. jaanuar Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16
20.11
09.11 - 15.45
09.10 - 15.47
09.09 - 15.49
09.08 - 15.51
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
09.07 - 15.53
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.05 - 15.55
09.04 - 15.57
16. jaanuar Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8
09.02 - 16.00
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.01 - 16.02
01.49
08.59 - 16.04
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.58 - 16.06
08.56 - 16.09
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.54 - 16.11
08.52 - 16.13
23. jaanuar
08.50 - 16.16
08.48 - 16.18
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
15.41
08.46 - 16.21
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.44 - 16.23
08.42 - 16.26
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
08.40 - 16.28
08.38 - 16.31
30. jaanuar
08.36 - 16.33
08.34 - 16.36
9. jaanuar - Evangeelse Alliansi palvenädal
30. jaanuar - Oikumeeniline Piiblipühapäev 2022
Jeesuse nimepäev e UUSAASTA
Pärnu Sool ja Valgus Kogudus
20.33
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
9.09-15.36
Kolmekuningapäev
Alliansspalvenädal, 9.-16.01
Antsla EKB Kogudus
20.11
9.03-15.48
KUS sessioon, 12.-14.01
Taliharjapäev
Tõnisepäev
8.54-16.03
1.49
8.42-16.19
Paavlipäev
15.41
Holokausti ohvrite mälestuspäev
8.28-16.36
52. nädaljaanuar-näärikuu 2022EESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir ja Lastekeskus Tähetorn
JEESUSE PÜHA NIME PÄEV   
Uusaasta
Nääripäev
1. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
JÕULUAJA 2. PÜHAPÄEV   
20:33
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
1920 Eesti Vabadussõja sõjategevuse lõppemine
09:16 15:35
ISSANDA ILMUMISPÜHA (EPIFAANIA)   
Kolmekuningapäev
2. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja- ja Baltimaade piiskopkond ja piiskop Christian Alsted
ISSANDA RISTIMISPÜHA   
ILMUMISAJA 1. PÜHAPÄEV   
9.-16.01 Eesti Evangeelse Allianssi palvenädal
20:11
Jõhvi Petlemma kogudus, 2000
09:10 15:47
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise juhte, † 1907
3. nädalEESTPALVES: Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu
ILMUMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
Tõnisepäev
09:01 16:02
Apostel Peetruse tunnistuspäev
01:49
4. nädalEESTPALVES: Kärsa kogudus
ILMUMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
Raymond J Wade, ÜMK piiskop, † 1970
08:48 16:18
Apostel Pauluse pöördumispäev
Paavlipäev
Olav Pärnamets, EMK superintendent, * 1937
15:41
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, † 1988
Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäev
Odd Hagen, ÜMK piiskop, † 1970
5. nädalEESTPALVES: Kunda kogudus
ILMUMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Kärsa kogudus, 1991
Kunda Betaania kogudus, 1994
Ajakirja Koduteel veebinar
08:34 16:36
ISSANDA AASTA 2022 - ANNO DOMINI MMXXII
Ülemaailmne rahupalvepäev
või Püha Raimund Penyafortist, preester
† isa Jāzeps Grišāns (1986, Riia)
† isa Lukas Maternus OFMCap (1976, Altötting)
† isa Feliks Wierciński SJ (1940, Bukarest)
† isa Günter Stipa (1993, Helsinki)
† isa Lucjan Ruszała OFMCap (1945, Tallinn)