Kalender detsember 2020
DETSEMBER DETSEMBER / jõulukuu
1. Teisipäev
Prh. Nahum †VII s. eKr.; õigl. Filaret Armuline †792
2. Kolmapäev
Prh. Habakuk †VI s. eKr.; mr. Miropia †251
3. Neljapäev
Prh. Sefanja †VII s.eKr.; vg. Johannes Vaikija †558
4. Reede
Smr. Varvaara †306; Damaskuse vg. Johannes †776
5. Laupäev
Vg. Savva Pühitsetu †532
6. Pühapäev
Nigulapäev, 2. advent
26. pp. Lüükia Mürra üpsk. imet. Nikolai †345
7. Esmaspäev
Milano psk. Ambroosi †397
8. Teisipäev
Vg. Pataapi †VII s.; ap-d Sosten, Keefas, Onisifor jt. †I s.
9. Kolmapäev
Õigl. Anna (Jumalaema eostumine); prh. Hanna †XI s. eKr.
Vkj: Väike jüripäev
10. Neljapäev
Mr-d Miinas, Ermogen ja Eugraf †313
11. Reede
Vg. Taaniel Sambnik †490
12. Laupäev
Trimithundi psk. imet. Spiridon †348
13. Pühapäev
Luutsinapäev, 3. advent
27., pühade esivanemate pp.
Mr-d Eustraati, Eugen, Mardaari jkk. †296; mr. Luutsia †304
14. Esmaspäev
Mr-d Tirs, Leuki ja Kallinik †251; mr-d Fiilemon, Apollooni, Arian jkk. †286
15. Teisipäev
Pskmr. Eleuteeri, mr. Antia †II s.; Petsamo vg. Triifon †1583
16. Kolmapäev
Prh. Haggai †500 eKr.; mr. Marin †283
17. Neljapäev
Prh. Taaniel, p-d Anania, Asaria ja Miisael †600 eKr.
18. Reede
Mr-d Sebastian, Nikostrat, Sooja jkk. †288
19. Laupäev
Lp. enne Kristuse sünd. p.
Mr. Bonifaati †290; vg. Aglaia †IV s.
20. Pühapäev
4. advent
28., pp. enne Kristuse sündimise p.
EP. Pskmr. Ignaati Jumalakandja †107; Kroonlinna õigl. Joann †1908
21. Esmaspäev
Talve algus kl. 12.02
Smr. Juliana †304
22. Teisipäev
Smr. Anastasia †304; mr. Krisogon †304
23. Kolmapäev
Kreeta 10 mr-t: Teodul, Saturnin, Vasilid jkk. †250
24. Neljapäev
Jõululaupäev
Kristuse sündimise eelpäev. Mr. Eugenia †262
Kuninglikud tunnid
25. Reede
1. jõulupüha
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA
26. Laupäev
2. jõulupüha
Laupäev pärast Kristuse sündimise püha
Jumalaema koondmälestus.
Rakvere prmr. Sergei †1918
27. Pühapäev
29. pp., pärast Kristuse sünd. p.
Prh. kuningas Taavet, õigl. Joosep ja Issanda vend Jaakobus.
Esimr. üdk. Stefan †34; vg. tunn. Teodor Märgistatu †840
Metropoliit Stefanuse nimepäev
28. Esmaspäev
Süütalastepäev
Nikomeedia 28 000 mr-t: Glikeeri, Teofil, Agata jkk. †302
29. Teisipäev
Petlemma lapsukesed-märtrid. Vg. Markell †485
30. Kolmapäev
Mr. Aniisia †298
31. Neljapäev
PL. Vg. Melania †439
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.52 - 15.28
08.54 - 15.27
08.56 - 15.26
08.58 - 15.25
08.59 - 15.24
6. detsember Jeesus ütleb: "Otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval." Lk 17:24
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
09.01 - 15.23
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.03 - 15.22
02.36
09.04 - 15.22
09.06 - 15.21
09.07 - 15.21
09.09 - 15.20
09.10 - 15.20
13. detsember Ristija Johannes lausus: "Mina olen hüüdja hääl kõrbes: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud.? Jh 1:23
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
09.11 - 15.20
18.16
09.12 - 15.19
09.13 - 15.19
09.14 - 15.19
09.15 - 15.20
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.16 - 15.20
09.17 - 15.20
20. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
09.17 - 15.20
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
talv 12.02
09.18 - 15.21
01.41
09.18 - 15.21
09.19 - 15.22
24. detsember Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1 või Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus. Lk 2:10-11
09.19 - 15.23
25. detsember Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. 1Jh 4:10
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.19 - 15.24
26. detsember Kallis on Issanda meelest Tema vagade surm. Ps 116:15,17
09.19 - 15.24
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
09.19 - 15.25
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.19 - 15.28
05.28
09.19 - 15.29
09.18 - 15.30
2. advent
Nigulapäev
Vanematekogu koosolek
Inimõiguste päev
3. advent
luutsinapäev
Valga Peeteli EKB Kogudus (60)
4. advent
Toomapäev
talve algus 10.02
Jõululaupäev
1. JÕULUPÜHA
2. JÕULUPÜHA
Johannesepäev
Süütalastepäev
Vana-aasta
49. nädaldetsember-jõulukuu 2020EESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
50. nädalEESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV   
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
09:03 15:22
Nigulamaarjapäev
02:36
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
Hanukka - Templi pühitsemise püha 10. - 18.12
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
51. nädalEESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV   
Luutsinapäev
09:12 15:19
18:16
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
52. nädalEESTPALVES: Rehabilitatsioonitöö, SA Heategevusfond Taastõusmine
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV   
Apostel Toomas   
Toomapäev
Talve algus 12:02
09:18 15:21
01:41
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU   
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA   
1. JÕULUPÜHA
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA   
Diakon ja esikmärter Stefanos
2. JÕULUPÜHA
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
1. nädalEESTPALVES: Lastekeskus Tähetorn
JÕULUAJA 1. PÜHAPÄEV   
Apostel ja evangelist Johannes Johannesepäev
27.-30.12 eestikeelne noortelaager
Süütalastepäev   
09:19 15:27
05:28
Vana-aastaõhtu   
† õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
† õde Aniela Olszewska (1992, Ratowo)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember 4. advendineljapäev   
25. detsember † KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV