Kalender veebruar 2019
2. veebruar Siimeon võttis lapse Jeesuse sülle, ülistas Jumalat ja ütles: „Issand, nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda.“ Lk 2:28-29 või Kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla. Gl 4:4
Eberhard Gutsleff, Saaremaa superintendent, vennastekoguduse tegevuse edendaja, märter († 1749)
3. veebruar
Ansgar, Hamburgi ja Breemeni piiskop, skandinaavlaste misjonär († 865) Js 52:7-10   Rm 10:11-15
10. veebruar
Kyrillos, munk († 869), ja Methodios, piiskop († 885), slaavlaste misjonärid Ps 96:1–3,7–8a   Mk 16:15–20
17. veebruar Jeesus ütles: "Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks." Mt 20:16
Martin Luther, kiriku õpetaja ja reformaator († 1546) Rm 1:16-17   Jh 15:1-11
Christian Agricola, Tallinna piiskop ja Haapsalu administraator († 1586), ja David Dubberch, Tallinna Toomkiriku ülempastor, piiskop Agricola abiline († 1603), kiriku reformijad ja kirikuelu edendajad
Polykarpos, Smyrna piiskop, märter († 155) Ilm 2:8-11
24. veebruar Seemned, mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Lk 8:15
Iseseisvuspäev 5Ms 8:10–18 (või Kg 9:13–18)   Rm 13:1–10 (või Ap 17:24–30)   Jh 8:31–36 (või Mt 20:25–28); Püha Jumal, kõigi rahvaste Issand, juhi meie rahvast oma Vaimuga, et me käiksime õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule meelepärane. Aga üle kõige anna meile usku Sinusse, et kogu rahvas austaks Sinu nime ja me teeniksime üksteist Sinu armastuses. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Evangeeliumi Kristlaste Pärnu Saalemi Vabakogudus (110), Tallinna Mustamäe Kristlik Vabakogudus, Tartu International Fellowship
Haapsalu Baptistikogudus (135)
Ülemaailmne pühendunud elu päev
† isa Kazimierz Kański SJ (1970, Esna)
4. nädala reede   R: Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. või Maarjalaupäev  
Ülemaailmne haigete päev
† peapiiskop Eduard Profittlich SJ (1942, Kirov)
† isa Henri Alphonse Werling SJ (1961, Esna)