Kalender oktoober 2018
Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226) Gl 6:14-18   Lk 12:22-34
† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77
7. oktoober Siis ütlesid mõned rahva seast, kes seda kõnet kuulsid: "Tema on tõesti prohvet.? Teised ütlesid: "Tema on Messias.? Aga paljud ütlesid: "Ega siis Messias tule Galileast? Jh 7:40-41
Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250) Ps 117   Ef 4:1–7,11–13   Mt 23:8–12
14. oktoober Jeesus ütles: „Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” Jh 6:33
Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115) Fl 3:7-12   Jh 6:52-58
Evangelist Luuka päev ehk luukapäev Ps 1:1-3   Js 35:3–6 (või Js 43:8–13)   2Tm 4:5–11   Lk 1:1–4 Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)
21. oktoober Jeesus ütleb: "Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata." Mt 5:13
Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)
† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86
28. oktoober Jeesus ütleb: "Kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane Isa teile andeks." Mt 6:14
Misjonipüha
Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev Ps 89:2,6,16–18   Js 28:14–16   Ef 2:19–22   Jh 15:7–11 Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)
31. oktoober Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46
Tallinna Nõmme Baptistikogudus (125)
Harju EKB Kogudus
Jõgeva Baptistikogudus, Loksa Baptisti Koguus, Paide Baptistikogudus, Tallinna Allika Baptistikogudus, Tallinna Kristlik Mosaiik Kogudus, Tartu Kolgata Baptistikogudus
Kuressaare Siioni Kogudus, Rakke Kogudus, Tartu Kristlik Risttee Kogudus
† isa Robert Lenzbauer OFMCap (1979, München)