Kalender juuni 2017
15.42
04.16 - 22.24
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.13 - 22.27
4. juuni Jeesus ütles: "Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu. Jh 14:15-17
04.12 - 22.28
04.11 - 22.30
04.10 - 22.31
04.09 - 22.32
04.08 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
16.10
04.07 - 22.35
04.06 - 22.36
11. juuni Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9
04.05 - 22.37
04.05 - 22.38
04.04 - 22.39
04.04 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.03 - 22.40
04.03 - 22.41
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
14.33
04.03 - 22.42
18. juuni Jeesus ütleb: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” Lk 12:15
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.03 - 22.42
Nikaia usutunnistus (325)
04.03 - 22.42
04.03 - 22.43
suvi 07.24
04.03 - 22.43
04.03 - 22.43
04.04 - 22.43
05.31
04.04 - 22.43
25. juuni Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.” Lk 19:10
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.05 - 22.43
04.05 - 22.43
04.06 - 22.42
04.07 - 22.42
04.07 - 22.41
04.08 - 22.41
17. juuni 1722 - Herrnhuti asula ehitustööde algus
Kärdla Baptistikogudus, Laitse Kogudus, Mäevalla, Rapla Vabakogudus, Tapa Elava Usu Kogudus (85), Toronto Eesti Baptisti Kogudus
Elva Baptistikogudus, Lauka, Ridala Baptisti Kogudus (135), Tartu Salemi Baptistikogudus, Tõrva Immaanueli Kogudus
Avispea Vabakogudus, Kehra Kogudus, Leisi Baptisti Kogudus
4. juuni NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA
† isa Stanisław Rymkiewicz SJ (1955, Kaunas)
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
24. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA   
† isa Stanisław Rut SChr (1972, Poznań)
29. juuni P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA
Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks