Loosung märts 2016
1. märts 1457 - Vennaste Uniteedi algus Böömimaal
4. märts - Ülemaailmne naiste palvepäev
22. märts - Katkematu palveahela Eesti palvepäev