Kalender juuni 2024
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.14 - 22.25
2. juuni Jeesus ütles: „Kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.“ Mt 16:25
04.13 - 22.26
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.12 - 22.28
04.10 - 22.29
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
04.09 - 22.31
15.38
04.08 - 22.32
04.07 - 22.33
04.06 - 22.35
9. juuni Keegi ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!“ Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!“ Lk 9:61-62
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.06 - 22.36
04.05 - 22.37
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.04 - 22.38
04.04 - 22.39
04.03 - 22.40
08.18
04.03 - 22.41
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.02 - 22.41
16. juuni Jeesus ütles: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged. Aga minge ning õppige, mis see on: Ma ei taha ohvrit, vaid halastust!“ Mt 9:12-13
04.02 - 22.42
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.02 - 22.42
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
04.02 - 22.43
Nikaia usutunnistus (325)
04.02 - 22.43
suvi 23.51
04.02 - 22.43
04.02 - 22.44
04.08
04.02 - 22.44
23. juuni Jeesus ütles: „Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.“ Lk 13:2-3
04.03 - 22.44
24. juuni Ristija Johannese isa Sakarias sai täis Püha Vaimu ja rääkis prohvetina: „Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama.“ Lk 1:76
04.03 - 22.44
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.04 - 22.43
04.04 - 22.43
04.05 - 22.43
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
04.06 - 22.42
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
00.53
04.07 - 22.42
30. juuni Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis, ja need tulid Tema juurde. Mk 3:13
04.08 - 22.41