Kalender jaanuar 2024
1. jaanuar Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti! Hb 13:8
09.18 - 15.31
Basileios Suur († 379) ja Gregorios Nazianzosest († u 390), piiskopid, kirikuisad 2Tm 4:1-8;Mt 5:13-19;
09.17 - 15.32
09.17 - 15.34
05.30
09.16 - 15.35
Hans Tiismann, misjonär Palestiinas, Ida-Aafrikas ja Brasiilias, afrikanist, esimene eestlasest misjonär († 1886)
† 1974 Johannes Oskar Lauri, E.E.L.K. piiskop 1957–64, E.E.L.K. peapiiskop 1964–71
09.15 - 15.37
Valter Paucker, pastor, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märter Rakveres († 1919)
09.15 - 15.39
7. jaanuar Kui ka Jeesus oli ristitud ja palvetas, et taevas avanes ja Püha Vaim laskus ihulikul kujul Jeesuse peale kui tuvi. Lk 3:21-22
Elmar Silvester Salumaa, pastor, usuteadlane (†1996)
09.14 - 15.40
09.13 - 15.42
09.12 - 15.44
09.11 - 15.46
13.57
09.10 - 15.48
09.09 - 15.50
Hilarius, Poitiers’ piiskop, kirikuisa († u 367) 1Jh 2:18-25;Jh 8:5-32;
Jakob Hurt, pastor, rahvusliku liikumise tegelane ja rahvusliku kultuuritöö organiseerija († 1907)
09.07 - 15.52
14. jaanuar Pärast Johannese vangistamist tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi: „Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!“ Mk 1:14-15
Platon, õigeusu piiskop; Traugott Hahn, usuteadlane, pastor ja Wilhelm Schwartz, pastor; Nikolai Bezanitski ja Mihail Bleive, õigeusu preestrid; 1919. aasta Tartu märtrid
09.06 - 15.54
09.05 - 15.56
09.03 - 15.59
Antonius, abt, munkluse isa Egiptuses († 356), tõnisepäev Fl 3:7-14;Mt 19:16-26;
Albert von Buxhoeveden, Liivimaa piiskop, Eestimaa ristiusustamise korraldaja († 1229)
09.02 - 16.01
05.53
09.00 - 16.03
Henrik, Uppsala piiskop, märter, misjonär Soomes († 1156/1158) 2Tm 2:8-13;Jh 4:34-38;
08.58 - 16.05
08.57 - 16.08
21. jaanuar Õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime. Mk 1:32,34
Agnes, märter Roomas († 304) Ilm 7:13-17;
08.55 - 16.10
08.53 - 16.12
08.51 - 16.15
08.49 - 16.17
Apostel Pauluse pöördumispäev Ps 89:2,6,16-18;Jr 1:4–10 (v Js 45:22-25);Ap 9:1-18 (v Gl 1:11-24);Mt 19:27-30 (v Mk 16:15-20); Kõigeväeline Jumal, Sina andsid apostel Paulusele ülesande viia evangeeliumi valgust laiali kõikjale maailma. Me meenutame täna tema imelist pöördumist ja palume: aita meil püsida tema kuulutatud elu sõnas. Luba meil kõigil üheskoos rõõmustada Kristuse taastulemise päeval. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
19.54
08.47 - 16.20
Timoteos ja Tiitus, piiskopid, apostlite õpilased Js 61:1-3a;2Tm 2:1-8;Tt 1:1-5;
08.45 - 16.22
08.43 - 16.25
28. jaanuar Jeesus ütleb: „Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge: Me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha.“ Lk 17:10
Thomas Aquinost, preester, kiriku õpetaja († 1274) 1Kr 2:9-16;Jk 3:17-18;
08.41 - 16.27
08.39 - 16.30
08.37 - 16.32
08.35 - 16.35