Kalender september 2023
SEPTEMBER SEPTEMBER / mihklikuu
1. Reede
Teadmistepäev
Kirikuaasta algus
Jumala loodu kaitsmise päev
Vg. Siimeon Sambnik †459; mr. dk. Aital †380
2. Laupäev
Mr. Mamant †275;
Konst. üpsk. Johannes Paastuja †595
3. Pühapäev
13. pp.
Nikomeedia pskmr. Antim †302; vg. Teoktist †467; dk-ss Fiiva †I s.
4. Esmaspäev
Antiookia pskmr. Vavila †251; prh. Mooses †XIII s. e. Kr.
5. Teisipäev
Prh. Sakarias ja õigl. Eliisabet †I s.
6. Kolmapäev
Peaingel Miikaeli imetegu Kolossas IV s.
7. Neljapäev
EP. Mr. Sooson †304; Novgorodi üpsk. Joann †1186
8. Reede
JUMALAEMA SÜNDIMISE PÜHA
9. Laupäev
Lp. enne ristiülendamisp.
Õigl-d Jumala esivanemad Joakim ja Anna †I s.
10. Pühapäev
Vanavanemate päev
14. pp., pp. enne ristiülendamisp.
Mr-d Minodoora, Mitrodoora ja Nimfodoora †310
11. Esmaspäev
Aleksandria vg. Teodoora † 480; mr. Iia †363
Vkj. Ristija Johannese pea maharaiumine
12. Teisipäev
PL. Pskmr. Autonom †313; pskmr. Kornut †III s.
13. Kolmapäev
EP. Jeruusalemma ülestõusmiskiriku pühitsemine 335;
Mr. Korniili Sajapealik †I s.
14. Neljapäev
RISTIÜLENDAMISE PÜHA
15. Reede
Smr. Nikita †372; mr. Askliada †IV s.; Tessaloonika üpsk. Siimeon †1429
16. Laupäev
Lp. pärast ristiülendamisp.
Smr. Eufiimia †304;
mr. Melitiina †138; mr. Ludmilla †920
17. Pühapäev
15. pp., pp. pärast ristiülendamisp.
Mr-d Sofia ja tema tütred Usk, Lootus ja Armastus †137
18. Esmaspäev
Gortüna psk. imet. Eumeeni †VII s.; mr. Ariadne †II s.; mr. Kastor
19. Teisipäev
Mr-d Trofim, Savvati ja Dorimedont †276
20. Kolmapäev
Smr. Eustaati, mr. Teopista jkk. †118
21. Neljapäev
PL. Ap. Kodrat †130;
Rostovi psk. Dimitri †1709
Vkj. Jumalaema sündimise p.
22. Reede
Vastupanuvõitluse päev
Sinope pskmr. Fooka †117; prh. Joona †VIII s. e. Kr.
23. Laupäev
Sügise algus 17.58
EAÕK autonoomia väljakuulutamine 1923
Ristija Johannese eostamine. Mr. Iraida †308
24. Pühapäev
16. pp.
Mr. apsn. Tekla †I s.; Athose vg. Siluan †1938
25. Esmaspäev
Vg. Eufrosiina †V s.; Radoneži vg. Sergei †1392
26. Teisipäev
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
27. Kolmapäev
Mr. Kallistrat jkk. †304; mr. Epiharia †III s.
Vkj. Ristiülendamise p.
28. Neljapäev
Vg. tunn. Hariton †350;
prh. Baaruk †VI s. e. Kr.;
Tšehhi mr. vürst Vjatšeslav †938
29. Reede
Mihklipäev
Vg. erak Kiriak †556; mr. Dada †IV s.
30. Laupäev
Armeenia valgustaja pskmr. Grigoori †335
Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)
06.16 - 20.25
06.18 - 20.22
3. september Jeesus ütleb: "Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase Isa lasteks!" Mt 5:44-45
Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604) 1Ts 2:3-8;
06.20 - 20.19
06.23 - 20.16
06.25 - 20.13
06.27 - 20.10
01.21
06.30 - 20.07
Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev Ps 13:6;Mi 5:1–4;Mt 1:1–16,18–23;
06.32 - 20.04
Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)
06.34 - 20.01
10. september Jeesus ütles: "Vaata, sa oled saanud terveks. Ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat!? Jh 5:14
06.37 - 19.58
06.39 - 19.55
06.41 - 19.52
Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407) Jr 1:4-10;Lk 21:12-15;
06.43 - 19.49
Risti ülendamise päev 4Ms 21:4-9;Fl 2:5-11;1Kr 1:18-24;
06.46 - 19.46
04.40
06.48 - 19.43
Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258) 1Pt 4:12-19;Mt 18:18-22;
06.50 - 19.40
17. september Issand ütles: "Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.? Lk 10:41-42
06.53 - 19.37
Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705) Ps 32:3–4,6–8,17,21;Rm 8:31–39;Mt 10:28–33;
06.55 - 19.34
06.57 - 19.31
Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)
06.59 - 19.28
Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev Ps 1:1-3;Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11);2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a);Mt 9:9-13; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
07.02 - 19.25
Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305) Ps 27:1–3,13–14;Trk 3:1–9;Ilm 7:13–17;Mt 10:28–33;
22.32
07.04 - 19.22
Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)
sügis 09.50
07.06 - 19.19
24. september Jeesus ütleb: "Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks." Jh 11:25-26
07.09 - 19.16
07.11 - 19.13
* 1947 Einar Soone, EELK piiskop
07.13 - 19.10
07.15 - 19.07
07.18 - 19.05
29. september Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4
12.57
07.20 - 19.02
Hieronymus, preester, kirikuisa († 420) 2Tm 3:14-17;Jh 5:31-47;
07.22 - 18.59
Teadmistepäev (lipuheiskamise päev)
3D Kogudus
Järvakandi Uue Alguse Kogudus
Tallinna Kogukonnad
LNK pühapäev
Vanavanemate päev
Käina Kogudus
Narva EKB Kogudus
Vanematekogu koosolek, 11.-12.09
Oleviste Kogudus
Tallinna Vene Kogudus Betaania
Priikoguduste 141. aastapäev
Evangelist Matteuse päev e madisepäev
rahvusvaheline rahupäev
Vastupanuvõitluse päev
Sügise algus 9.50
Keila Baptisti Kogudus (120)
Laagri Kristlik Kogudus
Luguse Kogudus (100)
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha e mihklipäev
35. nädalseptember-mihklikuu 2023EESTPALVES: Kuressaare kogudus
Teadmistepäev
Ülemaailmne rahupäev. Teadmiste päev
36. nädalEESTPALVES: Pärnu Agape kogudus
14. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
06:23 20:16
Ernest Gladstone Richardson, ÜMK piiskop, † 1947
Esimene Metodisti Maailmakonverents Londonis, 1881
01:21
Ussimaarjapäev
Neitsi Maarja sünnipäev
Martin Prikask, EMK superintendent, märter, † 1942
37. nädalEESTPALVES: EMK Teoloogiline Seminar
15. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Teoloogilise Seminari toetuseks 
06:39 19:55
Karl Kuum, EMK pastor, *1867
Ristiülendamise püha
04:40
38. nädalEESTPALVES: Väikegrupitöö ja kursused kogudustes
16. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Sankt-Peterburgi metodisti kogudus, 1889
Rosh Hashana - Uusaasta 5784
06:55 19:34
John Wesley' diakoniordinatsioon, 1725
Madisepäev
Apostel ja evangelist Matteus
Aleksander Kuum, EMK superintendent, * 1899
Peeter Häng, EMK pastor, märter, †1942
Vastupanuvõitluse päev
John Wesley' preestrikspühitsemine, 1728
22:32
sügise algus 09:50
39. nädalEESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
18. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
07:11 19:13
Mihklipäev
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha
12:57
Vassili Prii, EMK pastor, märter, †1942
Piiskop Philippe Jourdan’i piiskopiks pühitsemise ja ametisseseadmise päev (2005)