Kalender juuni 2023
JUUNI JUUNI / jaanikuu
1. Neljapäev
Lastekaitsepäev
Mr-d Justin Filosoof, Hariton, Harita, Hieraks jkk. †166
2. Reede
Konst. üpsk. tunn. Nikifor †828
3. Laupäev
Vanemate lp., surnute mäl.
Mr-d Lukillian, Ipaati, Paula jkk. †270
4. Pühapäev
Eesti lipu päev
NELIPÜHI, 50. PÄEV, KOLMAINUPÜHA
Konst. üpsk. Mitrofan †326; mr. Severin †I s.; p-d Marta ja Maria, õigl. Laatsaruse õed
5. Esmaspäev
PÜHA VAIMU PÄEV
Tüürose pskmr. Dorotei †362
6. Teisipäev
Vg. Vissarion † IV-V s.; vg. Hilarion Uus †845; vgmr-d Susanna, Tekla ja Arhelaja †293
7. Kolmapäev
Anküra pskmr. Teodot †303; Rooma pskmr. Markellin †304
8. Neljapäev
Smr. Teodor Väeülema säilm. t. 319
9. Reede
Aleksandria üpsk. Kirill †444
10. Laupäev
Prusa pskmr. Timoteus †361
11. Pühapäev
1., kõikide pühade pühapäev
Ap-d Bartolomeus ja Barnabas †I s.; psk. tunn. Luukas †1961
Apostlite paast
12. Esmaspäev
Vg. Onufri Suur †IV s.; Athose
vg. Peeter †734; Mõla vg. Onufri †1492
13. Teisipäev
Mr. Akiliina †293;
Nikosia pskmr. Trifilli †370
14. Kolmapäev
Leinapäev
11 Eesti uusmärtri mäl.
Prh. Eliisa †IX e. Kr.; Konst. üpsk. Metoodi †846
15. Neljapäev
Prh. Aamos †VII e. Kr.; mr. Viit †303
16. Reede
Amathundi psk. imet Tihhon †425
17. Laupäev
Mr-d Manuel, Sabel ja Ismael †362
18. Pühapäev
2., Eestimaa pühade pp.
Mr-d Leonti, Ipaati ja Teodul †73
19. Esmaspäev
Ap. Juudas †I s.; vg. Paissi Suur †V s.
20. Teisipäev
Patara pskmr. Metoodi †312
21. Kolmapäev
Suve algus kl. 17.58
Mr. Julian †305; Ikonioni pskmr. Terenti †I s.
22. Neljapäev
Samosata pskmr. Euseevi †380
23. Reede
Võidupüha
Mr. Agrippiina †262; Jumalaema Vladimiri pühakuju
24. Laupäev
Jaanipäev
Ristija Johannese sündimine
25. Pühapäev
3. pp.
Vgmr. Fevroonia †304; Athose vg. Domeeti †1380
26. Esmaspäev
Vg. Taavet †VI s.;
Jumalaema Tihvini pühakuju
27. Teisipäev
Õigl. salvitooja Johanna †I s.; vg. Sampson Külalislahke †530
28. Kolmapäev
Kp-d Kiir ja Johannes †311;
Valamo vg-d Sergei ja Herman †X s.
29. Neljapäev
Peeterpaulipäev
Ülemap-d Peetrus †67 ja Paulus †66
30. Reede
12 apostli koondmälestus
Justinus, märter Roomas († u 165) 1Kr 1:18-21;Jh 15:18-21;
04.15 - 22.23
04.14 - 22.25
Johann Friedrich Cornelius Laaland, Peterburi kindralsuperintendent, kirikuelu edendaja (esimene eesti soost kirikujuht) († 1891)
04.13 - 22.27
4. juuni Jeesus ütleb: "Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse!" Jh 15:9
06.42
04.11 - 22.28
Bonifatius, piiskop, märter, misjonär Saksamaal († 754) Ap 20:24-28;1Tm 6:12,15b-15;
04.10 - 22.30
04.09 - 22.31
04.08 - 22.32
04.07 - 22.34
Efraim Süüriast, diakon, kirikuisa († 373)
04.06 - 22.35
22.31
04.05 - 22.36
11. juuni Jeesus ütleb: "Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!? Lk 12:15
Apostel Barnabas Ap 13:1-5;Jh 15:12–17;
04.05 - 22.37
04.04 - 22.38
04.03 - 22.39
04.03 - 22.40
Theoderich I, Eestimaa esimene piiskop (Lihula piiskop) († 1219)
04.03 - 22.41
04.02 - 22.41
Vennastekoguduse asutamine Herrnhutis (1727)
Heinrich Stahl, Narva ja Ingerimaa superintendent, eestikeelse kirikukirjanduse rajaja, esimese eestikeelse laulu– ja palveraamatu koostaja († 1657)
04.02 - 22.42
18. juuni Jeesus ütleb: "Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.? Lk 19:10
† 1992 Karl Raudsepp, E.E.L.K. piiskop 1976–92
07.37
04.02 - 22.42
Nikaia usutunnistus (325)
04.02 - 22.43
04.02 - 22.43
suvi 17.58
04.02 - 22.43
04.02 - 22.44
04.03 - 22.44
24. juuni Jumal ei ole jätnud andmata endast tunnistust, tehes head: andnud taevast teile vihma ja viljakaid aegu, kosutanud teid toiduga ja teie südant rõõmuga.” Ap 14:17
04.03 - 22.44
25. juuni Kui poeg alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Lk 15:20
Augsburgi Usutunnistus (1530) 1Tm 6:11-16;
Jaan Bergmann, pastor, kirjanik ja piiblitõlkija († 1916)
04.03 - 22.44
10.50
04.04 - 22.43
04.05 - 22.43
Irenaeus, Lyoni piiskop, kirikuisa, märter († u 202) 2Pt 1:16-21;
04.05 - 22.43
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev ehk peeterpaulipäev Ps 22:23,28-29,32;Sk 4:1-6a,10b-14 (v Hs 34:11-16);Ap 12:1-11 (v Ef 2:19-22);Mt 16:13-20 (v Jh 21:15-22); Kõigeväeline Jumal, kes Sa oma Poja Jeesuse Kristuse kaudu täitsid apostel Peetruse paljude heade andidega ja käskisid tal toita Sinu karja. Me palume Sind, tee kõik oma Kiriku sulased piiskopid, preestrid ja diakonid innukaks evangeeliumi tunnistamises. Juhi kõiki inimesi kuulma Sinu sõna ja ava neile taeva kuningriik. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
04.06 - 22.42
04.07 - 22.42
17. juuni 1722 – Herrnhuti asula ehitustööde algus
Lastekaitsepäev
Kolmainupüha
Eesti lipu päev (lipuheiskamise päev)
Apostel Barnabas
Kärdla Baptistikogudus
Laitse Kogudus
Mäevalla
Rapla Vabakogudus (50)
Tapa Elava Usu Kogudus
Toronto Baptisti Kogudus
Leinapäev (1941) (lipuheiskamise päev)
KUSi lõpuaktus
Elva Baptistikogudus
Kehra Kogudus
Lauka (100)
Leisi Baptisti Kogudus
Ridala Baptisti Kogudus
Tartu Salemi Baptistikogudus
Tõrva Immaanueli Kogudus
Suve algus 17.58
VÕIDUPÜHA (1919) (lipuheiskamise päev)
Ristija Johannese sündimise püha e JAANIPÄEV (lipuheiskamise päev)
Avispea Vabakogudus
Eesti Evangeeliumi Kristlaste 118. aastapäev
Apostlite Peetruse ja Pauluse päev e peeterpaulipäev
22. nädaljuuni-jaanikuu 2023EESTPALVES: EMK ajakiri Koduteel
Lyons'i märtrid, † 177
23. nädalEESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Põhja- ja Baltimaade piiskopkond ja piiskop Christian Alsted
KOLMAINUPÜHA   
1. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Eesti lipu päev
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
06:42
04:10 22:30
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
22:31
24. nädalEESTPALVES: EMK Aastakonverents 16.-18. juunil
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Apostel Barnabas
04:04 22:38
Leinapäev
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
EMK Aastakonverents 16.-18. juunil
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
25. nädalEESTPALVES: EMK laagrid ja suvekonverents 3.-6. augustil
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
07:37
Korjandus EMK Suvekonverentsi toetuseks
04:02 22:43
Nikaia usutunnistus, 325
suve algus 17:58
Võidupüha
Jaanilaupäev
Jaanipäev
Ristija Johannese sünnipäev
26. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
Ajakirja Koduteel veebinar
26.06-1.07 Noortelaager G2, 15+
10:50
04:04 22:43
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
Seitsmemagajapäev
Põhiseaduse päev
Peeterpaulipäev
Apostlid Peetrus ja Paulus
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† mskg Julijans Začests (2004, Līvāni)
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
24. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA   
† isa Stanisław Rut SChr (1972, Poznań)
29. juuni ╬ P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA
Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks