Kalender juuni 2020
23. nädaljuuni-jaanikuu 2020EESTPALVES: EMK Aastakonverents 5.-7. juunil
04:15 22:24
EESTI LIPU PÄEV
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
05.-07.06 EMK aastakonverents Tallinnas
Kirikute Öö
22:12
24. nädalEESTPALVES: EMK vaimulikud
KOLMAINUPÜHA   
1. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
EMK ajakirjade Kristlik Kaitsja 100 ja Koduteel 30 juubeliüritus Tallinnas
04:08 22:34
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
Apostel Barnabas
09:24
25. nädalEESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
Leinapäev
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906   
04:04 22:40
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
Nikaia usutunnistus, 325
26. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Suvekonverentsi toetuseks
21.-26.06 English Camp Giideoni laagris
Suve algus 0:44
09:41
04:04 22:43
VÕIDUPÜHA
Jaanilaupäev
Ristija Johannese sünnipäev
JAANIPÄEV   
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
Seitsmemagajapäev
27. nädalEESTPALVES: EMK laagrid ja suvekonverents 6.-9. augustil
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
PÕHISEADUSE PÄEV
28.06-04.07 eesti ja vene noorte ühine laager Giideonis   
11:16
Apostlid Peetrus ja Paulus   
Peeterpaulipäev
04:08 22:41