Kalender aprill 2020
13.21
06.46 - 20.05
06.43 - 20.07
06.40 - 20.10
06.37 - 20.12
5. aprill Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9
06.35 - 20.14
06.32 - 20.17
06.29 - 20.19
05.35
06.26 - 20.22
06.23 - 20.24
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
06.20 - 20.26
Vaikne Laupäev Jeesus on hauas KLPR 99    
06.17 - 20.29
06.14 - 20.31
13. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
06.11 - 20.33
06.08 - 20.36
01.56
06.05 - 20.38
06.03 - 20.41
06.00 - 20.43
05.57 - 20.46
19. aprill Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles: "Rahu teile!" Jh 20:26
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12;
05.54 - 20.48
05.51 - 20.50
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18;Rm 5:8-11;
05.48 - 20.53
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
05.46 - 20.55
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126;Jr 11:18–20;2Tm 2:3–13;Jh 15:18–21;
05.26
05.43 - 20.58
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
05.40 - 21.00
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15); Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
05.37 - 21.02
26. aprill Jeesus ütleb: "Mina olen Hea Karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind." Jh 10:14
05.35 - 21.05
05.32 - 21.07
05.29 - 21.10
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11;Ef 4:1-3;
05.26 - 21.12
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
23.38
05.24 - 21.14