Kalender oktoober 2019
Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226) Gl 6:14-18   Lk 12:22-34
† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77
6. oktoober Jeesus astus ligi ja puudutas surnuraami, mispeale kandjad jäid seisma. Ja Ta ütles: "Noormees, ma ütlen sulle, ärka üles!? Ja surnu tõusis istuli ja hakkas rääkima. Lk 7:14-15
Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250) Ps 117   Ef 4:1–7,11–13   Mt 23:8–12
13. oktoober Jeesus ütles: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” Lk 12:15
Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115) Fl 3:7-12   Jh 6:52-58
Evangelist Luuka päev ehk luukapäev Ps 1:1-3   Js 35:3–6 (või Js 43:8–13)   2Tm 4:5–11   Lk 1:1–4 Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
20. oktoober Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mt 22:37-39
Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)
Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)
† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86
27. oktoober Nende usku nähes ütles Jeesus halvatule: "Poeg, sinu patud on sulle andeks antud!? Mk 2:5
Misjonipüha
Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev Ps 89:2,6,16–18   Js 28:14–16   Ef 2:19–22   Jh 15:7–11 Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)
Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46