Kalender mai 2018
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev Ps 145:3-7   Js 30:15–21   1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10)   Jh 14:1-14 Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373) Srk 4:20-28   Mt 10:24-27
6. mai Jeesus ütleb: "Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" Lk 11:9-10
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760) Jh 13:34-35
10. mai See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Ef 4:10
13. mai Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: "Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille Sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks." Jh 17:22
Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril) Ps 145:3–7   Js 22:15–25   Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7)   Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30) Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006
Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160) Lk 9:23-26
20. mai Jeesus ütles: "Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu." Jh 3:16
Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)
Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17   Õp 3:13–20   2Kr 1:3–7   Mt 25:14–23
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)
Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605) 1Ts 2:2b-8   Mt 13:31-33;
27. mai Jeesus ütleb: "Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!? Mt 28:19-20
Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil) Ps 113:1–8   Sf 3:14–18 (Js 11:1–5)   Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7)   Lk 1:39–49(50–56) Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)
3. mai 1728 - algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
6. mai - Misjoniohvri nädal
13. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)
Kiviõli Baptistikogudus
Lihula Baptistikogudus (35), Mooste Baptistikogudus, Tallinna Kalju Baptistikogudus, Valga Betaania Baptistikogudus
Palivere EK Vabakogudus (85), Rakvere Karmeli Kogudus, Tapa EKB Kogudus
5. paasateisipäev   R: Issand, kinnita meie kätetööd.
† isa Andrejs Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
20. mai NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA
† isa Ignace Lepp (1966, Pariis)
† isa Henry Milner SJ (1951, Dublin)