Kalender juuni 2017
4. juuni NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA
† isa Stanisław Rymkiewicz SJ (1955, Kaunas)
NARVA KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† isa Guy Barbier de Courteix (2011, Helsingi)
24. juuni PÜHA RISTIJA JOHANNESE SÜNNIPÄEV. SUURPÜHA   
† isa Stanisław Rut SChr (1972, Poznań)
29. juuni P-DE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA. (PEETER-PAULIPÄEV)   
TALLINNA TEMPLIPÜHA
Tänane korjandus määratud p. Peetruse andamiks