Kalender oktoober 2024
40. nädaloktoober-viinakuu 2024EESTPALVES: Võru Elupuu kogudus
Võru Elupuu kogudus, 1994
21:49
41. nädalEESTPALVES: EMK noortetöö
20. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
7:40 18:36
21:55
42. nädalEESTPALVES: Aldersgate uuendusliikumine ja palvetöö EMK-s
21. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Lõikustänupüha
7:57 18:16
Vassili Prii, EMK pastor, märter, *1909
14:26
Evangelist Luukas   
Luukapäev
18.-19. oktoober Vaimulike õppe- ja osaduspäevad
HÕIMUPÄEV
43. nädalEESTPALVES: Kohtla-Järve Kolgata kogudus
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
8:14 17:56
Jaakobus Jeruusalemmast, Issanda vend, märter   
Kohtla-Järve Kolgata kogudus, 1994
11:03
Chalkedoni kirikukogu, 451
25.-26. oktoober Metonoorte juhite koolitus „Kasvulava+“
44. nädalEESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Üleminek talveajale
Apostlid Siimon ja Juudas   
Simunapäev
Tartu Püha Luuka kogudus, 1923
7:31 16:37
Usupuhastuspüha
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, * 1914
Reformatsioonipäev