Kalender märts 2021
07.18 - 17.50
07.15 - 17.53
07.12 - 17.55
07.09 - 17.58
07.06 - 18.00
03.30
07.03 - 18.02
7. märts Jeesus ütles: "Kes on Jumalast, see kuuleb Jumala sõnu. Teie ei kuule selle pärast, et teie ei ole Jumalast." Jh 8:47
Perpetua ja Felicitas, märtrid Kartaagos († 202/203) Trk 3:1-7;Hb 10:32-36;
07.00 - 18.05
Martin Lipp, pastor, luuletaja, kiriku– ja kultuuriloolane († 1923)
06.57 - 18.07
06.54 - 18.10
06.52 - 18.12
06.49 - 18.15
06.46 - 18.17
Joachim Salemann, Tallinna piiskop, kirikukäsiraamatu ja lauluraamatu uuendaja († 1701)
12.21
06.43 - 18.19
14. märts Jeesus ütles: "Leib, mille mina annan, on minu liha; ma annan selle maailma elu eest.? Jh 6:51
06.40 - 18.22
06.37 - 18.24
06.34 - 18.27
Patrick, Armagh’ piiskop, misjonär Iirimaal († 461) Lk 10:1-12,17-20;
06.31 - 18.29
Kyrillos Jeruusalemmast, Jeruusalemma piiskop, kirikuisa († 386)
06.28 - 18.31
Joosep Naatsaretist, Neitsi Maarja abikaasa 2Sm 7:4–16;Rm 4:13–18;Mt 1:16,18–21,24a;
* 1952 Joel Luhamets, EELK piiskop
06.25 - 18.34
kevad 11.37
06.22 - 18.36
21. märts Jeesus ütles: "Kas te pole lugenud seda kirjakohta: Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks!?" Mk 12:10
16.40
06.19 - 18.39
06.16 - 18.41
06.13 - 18.43
06.10 - 18.46
25. märts Ingel ütles: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!“ Lk 1:28,42
06.07 - 18.48
Cyrillus Kreek, helilooja, vaimulike rahvaviiside koguja ja töötleja († 1962)
06.04 - 18.50
06.01 - 18.53
28. märts Ole väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, emaeesli sälu seljas. Sk 9:9
21.48
06.58 - 19.55
06.55 - 19.58
06.52 - 20.00
Modena Wilhelm, paavsti legaat, Eesti kirikuelu korraldaja († 1251)
06.49 - 20.02