Kalender november 2024
1. november Jeesus ütleb: „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.“ Mt 5:3-4 või Jumala sulased teenivad Teda ning näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ilm 22:3-4
14.47
07.41 - 16.27
2. november
07.44 - 16.25
3. november Jeesus küsis: „Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?“ Peetrus ütles: „Võõrastelt.“ Mt 17:25-26
07.46 - 16.22
07.49 - 16.20
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
07.51 - 16.17
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.54 - 16.15
07.56 - 16.12
07.59 - 16.10
07.55
08.01 - 16.08
10. november Jeesus ütles: „Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.“ Lk 20:38
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.04 - 16.06
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.06 - 16.03
08.09 - 16.01
08.11 - 15.59
08.13 - 15.57
23.28
08.16 - 15.55
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
08.18 - 15.53
17. november Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Mt 24:36-37
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.21 - 15.51
08.23 - 15.49
08.25 - 15.47
08.28 - 15.45
08.30 - 15.43
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
08.32 - 15.41
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
03.28
08.35 - 15.40
24. november Jeesus ütles jüngritele: „Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.“ Mt 25:32
08.37 - 15.38
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.39 - 15.37
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.41 - 15.35
08.43 - 15.34
08.45 - 15.32
08.47 - 15.31
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.49 - 15.30