Kalender juuli 2023
04.08 - 22.41
2. juuli Jeesus ütles: "Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!? Jh 8:11
04.09 - 22.40
14.39
04.10 - 22.40
04.11 - 22.39
04.12 - 22.38
04.14 - 22.37
04.15 - 22.36
Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad
Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid
04.17 - 22.35
9. juuli Jeesus vastas Peetrusele: "Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed.? Mt 16:18-19
† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939
04.18 - 22.33
04.48
04.20 - 22.32
Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547) Õp 2:1–9;Mt 19:27–29;
04.21 - 22.31
04.23 - 22.29
Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;2Kr 10:17–11:2;Mt 13:44–52;
04.25 - 22.28
04.26 - 22.26
04.28 - 22.24
16. juuli Jeesus ütles: "Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna vaestele, ja sul on aare taevas, ning tule järgne mulle!? Mk 10:21
04.30 - 22.23
21.32
04.32 - 22.21
Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)
04.34 - 22.19
04.36 - 22.17
Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)
04.38 - 22.15
04.40 - 22.14
Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev Ps 30:2–4,13; Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4);2Kr 5:14–18;Jh 20:1–3,11–18; Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
04.42 - 22.12
23. juuli Tekkis pilv, mis neid varjas, ja pilvest kostis hääl: "See on mu armas Poeg, Teda kuulake!? Mk 9:7
Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373) Ps 9:8–12;Õp 31:10–31;1Kr 2:6–12;Mt 13:10–17;
04.44 - 22.09
04.46 - 22.07
Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev Ps 89:2,6,16–18;Jr 45:1–5 (v 1Kn 19:9–18);Ap 11:27–12:3a (v 2Kr 4:7–15);Mt 20:20–23(24–28); Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)
04.48 - 22.05
Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev Ps 1:1–3;Sk 2:10–13;Rm 8:28–30;Mt 13:16–17;
01.07
04.50 - 22.03
04.53 - 22.01
Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased Jh 12:1-8;
04.55 - 21.59
Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Trk 10:10–14;Ef 2:11–14;Mt 16:24–27;
04.57 - 21.56
30. juuli Jeesus ütleb: "Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule." Mt 7:24
04.59 - 21.54
Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)
05.02 - 21.52