Kalender aprill 2022
APRILL APRILL / jürikuu
1. Reede
Vg. Egiptuse Maria †VI s.; Suzdali vg. Efiimi †1404
2. Laupäev
Surnute mäl.
Vg. Tiit Imetegija †IX s.; mr. Amfian †306
3. Pühapäev
SP 4., vg. Johannes Redelikirjutaja pp.
Vg. tunn. Nikita †824; mr. Ulfian †306.
4. Esmaspäev
Vg-d Joosep Laulukirjutaja ja Georgi †883
5. Teisipäev
Mr-d Teodul ja Agatopod †303
6. Kolmapäev
Konst. üpsk. Eutiiki †582; vg. Platoniida †308
7. Neljapäev
Suure kaanoni neljapäev
Vg. tunn. Georgi †820
Vkj. Jumalaema rõõmukuulutamise p.
8. Reede
Ap-d Herodion, Agav, Flegon, Erm jt. †I s.
9. Laupäev
Akafisti laupäev
Mr. Eupsiiki †362; vgmr. Vadim †376
10. Pühapäev
SP 5., vg. Egiptuse Maria pp.
Mr. Terenti, Maksim, Afrikan jkk. †III s.
11. Esmaspäev
Pergamoni pskmr. Antipa †68
12. Teisipäev
Parioni psk. tunn. Vassiili † VIII s.
13. Kolmapäev
Laodikea pskmr. Artemon †303; mr. Tomaiida †V s.
14. Neljapäev
Künnipäev
Rooma pst. Martin †655; mr. Ardalion †305
15. Reede
Suur reede (riigipühana)
Ap-d Aristarh, Puud ja Trofim †I s.
16. Laupäev
Laatsaruse laupäev
Mr-d Agape, Irene ja Hionia †304
17. Pühapäev
1. ülestõusmispüha (riigipühana)
PALMIPUUDEPÜHA, ISSANDA JERUUSALEMMA MINEMINE.
Pärsia pskmr. Siimeon †344
Suur nädal
18. Esmaspäev
Suur esmaspäev
Vg. Johannes †IX s.; mr. Viktor †303
19. Teisipäev
Suur teisipäev
Vg. Johannes †VIII s.; õn. Matroona †1952
20. Kolmapäev
Suur kolmapäev
Vg. Teodor Jõhvsärgikandja †IV s.
21. Neljapäev
Suur neljapäev
Pskmr. Januari jkk. †305; vg. Anastaasi †695 VSL
22. Reede
Suur reede
Vg. psk. Teodor Sükeonlane †613
12 kannatusevangeeliumit
23. Laupäev
Jüripäev, veteranipäev
Suur laupäev
Smr. Georgi (Jüri) Võidukandja †303; mr. keisrinna Aleksandra †303
24. Pühapäev
PAASA, KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHA.
Mr. Savva Väeülem †272; vg. Eliisabet †V s.
Algab Paasanädal
25. Esmaspäev
Ap. ev. Markus †63
26. Teisipäev
Pskmr. Vassiili ja mr. Glafiira †322
Pskmr. Siimeon, Issanda sugulane †107
27. Kolmapäev
Ap 2:22-36; Jh 1:35-51
28. Neljapäev
Ap-d Jaason ja Sosipater †I s.
29. Reede
Ap 3:1-8; Jh 2:12-22
Jumalaema "Elavakstegev allikas".
Küziki 9 mr-t: Teognid, Antipater, Teodot, Magnus jkk. †III s.
30. Laupäev
Ap. Jaakobus Sebedeuse poeg †44
09.24
06.47 - 20.04
06.44 - 20.07
3. aprill Ülempreester Kaifas ütles Jeesuse kohta: "Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub." Jh 11:50
06.41 - 20.09
06.38 - 20.11
06.35 - 20.14
06.32 - 20.16
06.29 - 20.18
06.26 - 20.21
09.47
06.24 - 20.23
10. aprill Jeesus ütles: "Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja." Jh 12:23-24
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
06.21 - 20.26
06.18 - 20.28
06.15 - 20.30
06.12 - 20.33
06.09 - 20.35
06.06 - 20.38
21.55
06.03 - 20.40
06.00 - 20.42
18. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
05.57 - 20.45
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12;
05.55 - 20.47
05.52 - 20.50
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18;Rm 5:8-11;
05.49 - 20.52
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
05.46 - 20.55
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126;Jr 11:18–20;2Tm 2:3–13;Jh 15:18–21;
14.56
05.43 - 20.57
24. aprill Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: "Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.? Jh 20:20-21
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
05.41 - 20.59
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15); Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
05.38 - 21.02
05.35 - 21.04
05.32 - 21.07
05.30 - 21.09
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11;Ef 4:1-3;
05.27 - 21.11
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
23.28
05.24 - 21.14
9.24
6.36-20.07
KUS sessioon, 6.-8.04
9.47
Palmipuudepüha
Kilingi-Nõmme Vabakogudus
Tallinna Korea Püha Vaimu Kogudus
6.16-20.23
Suur Neljapäev
SUUR REEDE
Vaikne Laupäev
21.55
1.ÜLESTÕUSMISPÜHA
Tallinna Mähe Baptistikogudus
2.Ülestõusmispüha
5.56-20.40
Jüripäev
14.56
Markuse päev
5.37-20.56
23.28
13. nädalaprill-jürikuu 2022EESTPALVES: Kristlik meediatöö (ajakirjandus, televisioon, raadio, internet)
Karjalaskepäev
09:24
John Wesley' esimene vabaõhujumalateenistus, 1739
14. nädalEESTPALVES: Keila kogudus
PAASTUAJA 5. PÜHAPÄEV   
Keila kogudus, 1993
06:38 20:11
Paide kogudus, 1934
William Burt, ÜMK piiskop, † 1936
09:47
15. nädalEESTPALVES: Paide kogudus
PALMIPUUDEPÜHA   
Püha Nädala esmaspäev
06:18 20:28
Püha Nädala teisipäev
Püha Nädala kolmapäev
SUUR NELJAPÄEV   
SUUR REEDE   
Vaikne Laupäev
Paasapühad 16.-23.04
21:55
16. nädalEESTPALVES: Eesti Sõbrad (USA), World Evangelism ja EMK sõpruskogudused
KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA   
05:57 20:45
Veteranipäev
Jüripäev
Anton Bast, ÜMK piiskop, † 1937
14:56
17. nädalEESTPALVES: Tallinna Uue Alguse kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
Anton Thor Helle, eesti piiblitõlkija, † 1748
Ajakirja Koduteel veebinar
Evangelist Markus
Uku Masing, teoloog, † 1985
05:38 21:02
Tallinna Uue Alguse kogudus, 2001
Hillar Põld, pastor, piiblitõlkija, † 1980
23:28
10. aprill ╬ PALMIPUUDEPÜHA e ISSANDA KANNATUSPÜHAPÄEV   
14. aprill Suur Neljapäev   
15. aprill SUUR REEDE. ISSANDA KANNATAMISPÄEV   
Tänane annetus on Püha Maa jaoks
16. aprill VAIKNE LAUPÄEV
[ristimise toimudes]
† isa Vassily Charles Bourgeois SJ (1963, São Paulo)
† isa Tadeusz Kraus OFMCap (1977, Krakov)
† isa Vello Salo (2019, Tallinn)
SILLAMÄE KIRIKU TEMPLIPÜHA
† msgr Kazimirs Peters Sosnovskis (1995, Liepāja)