Kalender aprill 2022
09.24
06.47 - 20.04
06.44 - 20.07
3. aprill Ülempreester Kaifas ütles Jeesuse kohta: "Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub." Jh 11:50
06.41 - 20.09
06.38 - 20.11
06.35 - 20.14
06.32 - 20.16
06.29 - 20.18
06.26 - 20.21
09.47
06.24 - 20.23
10. aprill Jeesus ütles: "Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja." Jh 12:23-24
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
06.21 - 20.26
06.18 - 20.28
06.15 - 20.30
06.12 - 20.33
06.09 - 20.35
06.06 - 20.38
21.55
06.03 - 20.40
06.00 - 20.42
18. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
05.57 - 20.45
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12;
05.55 - 20.47
05.52 - 20.50
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18;Rm 5:8-11;
05.49 - 20.52
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
05.46 - 20.55
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126;Jr 11:18–20;2Tm 2:3–13;Jh 15:18–21;
14.56
05.43 - 20.57
24. aprill Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: "Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.? Jh 20:20-21
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
05.41 - 20.59
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15); Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
05.38 - 21.02
05.35 - 21.04
05.32 - 21.07
05.30 - 21.09
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11;Ef 4:1-3;
05.27 - 21.11
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
23.28
05.24 - 21.14