Kalender aprill 2021
APRILL APRILL / jürikuu
1. Neljapäev
Vg. Egiptuse Maria †VI s.; vg. Efiimi †1404
2. Reede
Suure kaanoni neljapäev
Vg. Tiit Imetegija †IX s.; Mr. Edeesi †306
3. Laupäev
Surnute mälestus
Vg. tunn. Nikita †824
4. Pühapäev
SP 3. ristikummardamise pp.
Vg-d Joosep Laulukirjutaja ja Georgi †883
5. Esmaspäev
Mr-d Teodul ja Agatopod †303
6. Teisipäev
Konst. üpsk. Eutiiki †582
7. Kolmapäev
Vg. tunn. Georgi †820
8. Neljapäev
Ap-d Herodion, Asinkrit, Ruf jt. †I s.
9. Reede
Mr. Eupsiiki †362; vgmr. Vadim †376
10. Laupäev
Sunute mälestus
Mr. Terenti, Teodor, Makaari jkk. †III s.
11. Pühapäev
SP 4., vg. Johannes Redelikirjutaja pp.
Pergamoni pskmr. Antipa †68
12. Esmaspäev
Parioni psk. tunn. Vassiili † VIII s.
13. Teisipäev
Laodikea pskmr. Artemon †303
14. Kolmapäev
Künnipäev
Rooma pst. Martin †655; mr. Ardalion †305
15. Neljapäev
Ap-d Aristarh, Puud ja Trofim †I s.
16. Reede
Mr-d Agape, Irene ja Hionia †304
17. Laupäev
Akafisti laupäev
Pärsia pskmr. Siimeon †344
18. Pühapäev
SP 5., vg. Egiptuse Maria pp.
Vg. Johannes †IX s.; mr. Viktor †303
19. Esmaspäev
Vg. Johannes †VIII s.; õn. Matroona †1952
20. Teisipäev
Vg. Teodor Jõhvsärgikandja †IV s.
21. Kolmapäev
Pskmr. Januari jkk. †305; vg. Anastaasi †695
22. Neljapäev
Vg. psk. Teodor Sükeonlane †613
23. Reede
Jüripäev
Veteranipäev
Smr. Georgi (Jüri) Võidukandja †303;
mr. keisrinna Aleksandra †303
24. Laupäev
Laatsaruse laupäev
Mr. Savva Väeülem †272; vg. Eliisabet †V s.
25. Pühapäev
PALMIPUUDEPÜHA.
ISAANDA JERUUSALEMMA MINEMINE.
Ap. ev. Markus †63
Suur nädal
26. Esmaspäev
Suur esmaspäev
Pskmr. Vassiili ja mr. Glafiira †322
27. Teisipäev
Suur teisipäev
Pskmr. Siimeon, Issanda sugulane †107
28. Kolmapäev
Suur kolmapäev
Ap-d Jaason ja Sosipater †I s.
29. Neljapäev
Suur neljapäev
Küziki 9 mr-t: Teognid, Antipater, Teodot, Magnus jkk. †III s.
30. Reede
Suur reede
Ap. Jaakobus Sebedeuse poeg †44
12 kannatusevangeeliumit
06.46 - 20.05
06.43 - 20.07
Vaikne Laupäev Jeesus on hauas KLPR 99    
06.40 - 20.09
13.02
06.38 - 20.12
5. aprill Issand on tõesti üles äratatud! Lk 24:34
06.35 - 20.14
06.32 - 20.17
06.29 - 20.19
06.26 - 20.21
06.23 - 20.24
Christian David, Herrnhuti saadik, vennastekoguduse tegevuse alusepanija Tallinnas ja Eestis († 1751); Johann Christian Quandt († 1750) ja Albrecht Sutor († 1758), pastorid, vennastekoguduse tegevuse algatajad ja eestvedajad Lõuna–Eestis
06.20 - 20.26
11. aprill Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja Tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Lk 24:46-47
06.17 - 20.29
05.31
06.14 - 20.31
06.11 - 20.33
06.08 - 20.36
06.05 - 20.38
06.03 - 20.41
06.00 - 20.43
18. aprill Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes ei lähe lambatarasse uksest, vaid ronib üle mujalt, see on varas ja röövel. Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane." Jh 10:1-2
05.57 - 20.45
Philipp Melanchthon, kiriku õpetaja ja reformaator († 1560) Ef 3:8-12;
05.54 - 20.48
09.59
05.51 - 20.50
Anselm, Canterbury piiskop, kiriku õpetaja († 1109) Trk 9:13-18;Rm 5:8-11;
05.48 - 20.53
Johannes IV Kievel († 1527) ja Johannes III Orgas († 1515), Saare–Lääne piiskopid, Eesti kirikuelu uuendajad
Rudolf Kallas, pastor, rahvusliku liikumise tegelane († 1913)
05.46 - 20.55
Jüri (Georgios), märter Kappadookias († 4. saj), jüripäev Ps 126;Jr 11:18–20;2Tm 2:3–13;Jh 15:18–21;
05.43 - 20.58
Anton Thor Helle, pastor, piiblitõlkija, esimese eestikeelse täispiibli väljaandja († 1748)
† 2018 Andres Taul, E.E.L.K. peapiiskop 2007–2010, EELK piiskop 2010–2017
05.40 - 21.00
25. aprill Jeesus ütleb: "Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama?" Jh 14:1-2
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev Ps 1:1-3   Õp 15:28–33 (v Õp 3:1–6)   Ap 15:35-41   Mk 13:5-13 (v Mk 1:1-4,14-15); Issand, meie Jumal, ela oma Vaimuga meie keskel ja valgusta oma Kirikut rõõmusõnumiga, mida evangelist Markus kuulutab, et me õndsaks saaksime. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Uku Masing, usuteadlane, luuletaja († 1985)
05.37 - 21.02
05.34 - 21.05
06.31
05.32 - 21.07
05.29 - 21.10
Katariina Sienast, kiriku õpetaja († 1380) Õp 8:1,6-11;Ef 4:1-3;
05.26 - 21.12
Michael Ignatius, köster, kirikumuusika ja vennastekoguduse tegevuse edendaja († 1777)
05.24 - 21.14
Suur Neljapäev
SUUR REEDE
Vaikne Laupäev
1.ÜLESTÕUSMISPÜHA
13.02
2.Ülestõusmispüha
6.34-20.14
EKB Liidu aastakonverents, 9.–10.04, Tallinn
Kilingi-Nõmme Vabakogudus
6.14-20.31
5.31
Vene naiste kevadpäev
Tallinna Mähe Baptistikogudus
5.54-20.48
9.59
Jüripäev
Evangelist Markuse päev ehk markusepäev
5.35-21.05
6.31
13. nädalaprill-jürikuu 2021EESTPALVES: Koguduste rajamine ja uue venekeelse koguduse rajamine Tallinnas
SUUR NELJAPÄEV   
Karjalaskepäev
SUUR REEDE
John Wesley’ esimene vabaõhujumalateenistus, 1739
Vaikne Laupäev
14. nädalEESTPALVES: Keila kogudus
KRISTUSE ÜLESTÕUSMISPÜHA   
Keila kogudus, 1993
13:02
06:35 20:14
Paide kogudus, 1934
William Burt, ÜMK piiskop, † 1936
15. nädalEESTPALVES: Paide kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 2. PÜHAPÄEV   
12.-19.04 Metonoorte kevadlaager 19+
05:31
06:14 20:31
16.-19.04 Metonoorte kevadlaager
16. nädalEESTPALVES: Eesti Sõbrad (USA), World Evangelism ja EMK sõpruskogudused
ÜLESTÕUSMISAJA 3. PÜHAPÄEV   
05:54 20:48
09:59
VETERANIPÄEV
Jüripäev
Anton Bast, ÜMK piiskop, † 1937
Anton Thor Helle, eesti piiblitõlkija, † 1748
17. nädalEESTPALVES: Tallinna Uue Alguse kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 4. PÜHAPÄEV   
Evangelist Markus
Uku Masing, teoloog, † 1985
05:34 21:05
06:31
Tallinna Uue Alguse kogudus, 2001
Hillar Põld, pastor, piiblitõlkija, † 1980
1. aprill Suur Neljapäev   
2. aprill SUUR REEDE. ISSANDA KANNATAMISPÄEV   
Tänane annetus on Püha Maa jaoks.
3. aprill VAIKNE LAUPÄEV
Vaikne laupäev on ootuse, mõtiskluse ja palve päev
† isa Vassily Charles Bourgeois SJ (1963, São Paulo)
† isa Tadeusz Kraus OFMCap (1977, Krakov)
SILLAMÄE KIRIKU TEMPLIPÜHA