Kalender oktoober 2021
OKTOOBER OKTOOBER / viinakuu
1. Reede
Jumalaema kaitsmise püha.
Ap. Anania †I s.;
vg. Roman Kauniltlaulja †556 HE Lk 1:39-49,56; Hb 9:1-7; Lk 10:38-42, 11:27-28
2. Laupäev
Pskmr. Kiprian ja mr. Justiina †304; Kpm. Andreas †936
3. Pühapäev
15. pp. Ateena pskmr. Dionissi ja prmr. Rustik †96
4. Esmaspäev
Ateena psk. Hierotei †I s; mr. Veronika †305
5. Teisipäev
Mr. Haritiina †304; mr. Mamelhta †344
6. Kolmapäev
Ap. Toomas †I s.
7. Neljapäev
Mr-d Sergei ja Vakh †290;
pskmr. Julian ja dk. mr. Kesaari †I s.
8. Reede
Antiookia mr. Pelagia †303; vg. Taissia †IV s.
9. Laupäev
Ap. Jaakobus Alfeuse poeg †I s.; vg-d Andronik ja Atanasia †V s.
10. Pühapäev
16. pp. Mr-d Eulampi ja Eulampia †303
11. Esmaspäev
Ap. dk. Filippus †I s.; smr. Sinaiida †I s.
12. Teisipäev
Mr-d Proob, Tarahh ja Andronik †304; Riia pskmr. Joann †1934
13. Kolmapäev
Mr-d Karp, Papil, Agatodor ja Agatonike †251
14. Neljapäev
Mr-d Nasaari, Gervaasi, Protaasi ja Kelsi †60
Vkj. Jumalaema kaitsmise p.
15. Reede
Vg. Eufiimi Uus †889; pskmr. Lukian †312
16. Laupäev
Mr. Longin Sajapealik †I s.; Riia psk. tunn. Agafangel †1928
17. Pühapäev
Hõimupäev
17. pp. VII üleilmse kirikukogu
pühade isade pp.
Prh. Hoosea †IX s. eKr.; vgmr. Andreas †767
18. Esmaspäev
Ap. ev. Luukas †I s.
19. Teisipäev
Prh. Joel †IX s.; mr. Uar jkk. †307
20. Kolmapäev
Smr. Arteemi †362
21. Neljapäev
Vg. Hilarion Suur †371; Oudova vg. Hilarion †1476; Kölni mr. Ursula jkk. †IV s.
22. Reede
Hierapoli psk. aps. imet. Averki †167
23. Laupäev
Dimitri vanemate lp.
Ap. Jaakobus, Issanda vend †I s.
24. Pühapäev
18. pp. Mr. Areta jkk. †523; Jumalaema pühakuju ”Kõigi kurbade rõõm”
25. Esmaspäev
Mr-d Markian ja Martiiri †355; õigl. Tabiita †I s.
26. Teisipäev
Smr. Dimitri Mürritulvaja †306
27. Kolmapäev
Mr. Nestor †306; mr. Kapitoliina †304
28. Neljapäev
Mr-d Terenti ja Neonilla jkk. †249;
vg. Stefan †IX s.; smr. Paraskeeva †III s.
29. Reede
Vgmr. Anastasia †III s.; vg-d Aabraham ja Maria †360
30. Laupäev
Mr-d Sinoovi ja Sinoovia †285
31. Pühapäev
Üleminek talveajale
19. pp. Ap-d Stahhi, Apelli, Ampli, Urban, Narkiss ja Aristovul †I s.;
mr. Epimahh †250
07.26 - 18.54
07.28 - 18.51
3. oktoober Jeesus ütles: "Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.? Jh 13:35 *
07.30 - 18.48
Franciscus Assisist, diakon, frantsisklaste ordu rajaja († 1226) Gl 6:14-18;Lk 12:22-34;
07.33 - 18.45
† 1977 Alfred Tooming, EELK peapiiskop 1967–77
07.35 - 18.42
14.05
07.37 - 18.40
07.40 - 18.37
07.42 - 18.34
Denis e Dionysius, Pariisi piiskop, ja ta kaaslased, märtrid († u 250) Ps 117;Ef 4:1–7,11–13;Mt 23:8–12;
07.44 - 18.31
10. oktoober Jeesus ütles: „Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu.” Jh 6:33
07.47 - 18.28
07.49 - 18.25
07.52 - 18.22
06.25
07.54 - 18.19
07.56 - 18.16
07.59 - 18.14
08.01 - 18.11
17. oktoober Jeesus ütleb: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete." Jh 13:16-17
Ignatios Antiookiast, Antiookia piiskop, märter († u 115) Fl 3:7-12;Jh 6:52-58;
08.04 - 18.08
Evangelist Luuka päev ehk luukapäev Ps 1:1-3;Js 35:3–6 (v Js 43:8–13);2Tm 4:5–11;Lk 1:1–4; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid arst Luuka, et temast saaks Sinu evangeeliumi kuulutaja ja inimhingede ravija. Anna, et tema evangeeliumi ravim tervendaks kõik meie hingehaigused ja teeks meie südamed ärksaks armastama ja teenima. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.06 - 18.05
08.08 - 18.02
Evald Julius Ovir ja Karl Segebrock, misjonärid Ida–Aafrikas, märtrid († 1896)
17.57
08.11 - 18.00
Johan Kõpp, EELK piiskop, usuteadlane, Eesti kirikuelu edendaja kodumaal ja paguluses († 1970)
08.13 - 17.57
08.16 - 17.54
† 1986 Edgar Hark, EELK peapiiskop 1978–86
08.18 - 17.51
24. oktoober Jeesus ütleb: "Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata." Mt 5:13
08.21 - 17.49
08.23 - 17.46
08.26 - 17.43
Misjonipüha
08.28 - 17.41
Apostlite Siimona ja Juuda päev ehk simunapäev Ps 89:2,6,16–18;Js 28:14–16;Ef 2:19–22;Jh 15:7–11; Kõigeväeline Jumal, Sina oled oma Kiriku rajanud apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Anna, et me nende õpetuse kaudu saame usuosaduses üheks ja koos Siimon Kananaiose, Juudas Jaakobuse poja ja kõigi teiste apostlitega kasvame Sinu templiks Vaimus. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
23.05
08.31 - 17.38
Rudolf Tobias, organist ja helilooja († 1918)
08.33 - 17.35
08.35 - 17.33
31. oktoober Ma tahan rääkida su tunnistustest kuningate ees ja mitte häbeneda. Ps 119:46
07.38 - 16.30
7.33-18.45
14.05
Lõikustänupüha
Harju Kogudus (115)
Nõmme Baptistikogudus
7.49-18.25
6.25
Hõimupäev
Hõimurahvaste palvepäev
Jõgeva Baptistikogudus (85)
Loksa Baptisti Kogudus
Paide Baptistikogudus
Tallinna Allika Baptistikogudus
Tallinna Mosaiik Kogudus (5)
Tartu Kolgata Baptistikogudus (120)
Evangelist Luuka päev e luukapäev
8.06-18.05
17.57
Kuressaare Siioni Kogudus
Tartu International Fellowship Kogudus
Kristlik kogukond Ülemistes
8.23-17.46
Evangelistide Siimona ja Juuda päev e simunapäev
23.05
Usupuhastuspüha (1517)
Üleminek talveajale
Rakke Kogudus (85)
Tartu Risttee Kogudus (15)
39. nädaloktoober-viinakuu 2021EESTPALVES: EMK kaplanid Kaitseväes, Kaitseliidus ja kinnipidamisasutustes
Võru Elupuu kogudus, 1994
40. nädalEESTPALVES: Võru Elupuu kogudus
19. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
07:33 18:45
14:05
41. nädalEESTPALVES: Kristlik meediatöö (ajakirjandus, televisioon, raadio, internet)
20. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Lõikustänupüha
07:49 18:25
06:25
HÕIMUPÄEV
Vassili Prii, EMK pastor, märter, *1909
42. nädalEESTPALVES: Kohtla-Järve Kolgata kogudus
21. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Evangelist Luukas   
Luukapäev
08:06 18:05
17:57
22.-23.10 EMK vaimulike osadus- ja õppepäevad
Jaakobus Jeruusalemmast, Issanda vend, märter   
Kohtla-Järve Kolgata kogudus, 1994
43. nädalEESTPALVES: Sakussaare kogudus
22. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
24.-28.10 Generation2 teismeliste linnalaager Tallinnas
Chalkedoni kirikukogu, 451
08:23 17:46
Sakussaare kogudus, 2001
Apostlid Siimon ja Juudas   
Simunapäev
Tartu Püha Luuka kogudus, 1923
23:05
29.-31.10 Metonoorte kasvulava
44. nädalEESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
23. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Usupuhastuspüha
Hugo Lepnurm, helilooja, organist ja pedagoog, * 1914
Reformatsioonipäev
† õde Celesta Štohanzlova (1992, Kraliky)
† isa Robert Lenzbauer OFMCap (1979, München)
Ülemaailmne misjonipäev
† õde Salvatora Belikova (2000, Kraliky)