Kalender november 2020
1. november Jeesus ütles: "Taeva palge üle otsustada te oskate, aegade tunnustähtede üle aga ei suuda. See kuri ja abielurikkuja sugupõlv nõuab tunnustähte, aga talle ei anta muud kui prohvet Joona tunnustäht.? Mt 16:3-4
07.42 - 16.27
2. november Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees. Hb 4:9
07.44 - 16.24
07.47 - 16.22
07.49 - 16.19
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
07.52 - 16.17
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.54 - 16.14
07.57 - 16.12
8. november Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, ma ütlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas, ja mis te iganes lahti päästate maa peal, on lahti päästetud ka taevas." Mt 18:18
15.46
07.59 - 16.10
08.02 - 16.07
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.04 - 16.05
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.07 - 16.03
08.09 - 16.01
08.11 - 15.59
08.14 - 15.56
15. november Jeesus ütleb: "Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb, kas õhtul või keskööl või kukelaulu ajal või varahommikul." Mk 13:35
07.07
08.16 - 15.54
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
08.19 - 15.52
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.21 - 15.50
08.24 - 15.48
08.26 - 15.47
08.28 - 15.45
08.31 - 15.43
22. november Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
06.45
08.33 - 15.41
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
08.35 - 15.39
08.37 - 15.38
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.40 - 15.36
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.42 - 15.35
08.44 - 15.33
08.46 - 15.32
29. november Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! Lk 19:38
08.48 - 15.30
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
11.30
08.50 - 15.29