Kalender juuli 2018
1. juuli Jeesus läks üles mägedesse ja kutsus enese juurde, keda Ta ise tahtis, ja need tulid Tema juurde. Mk 3:13
8. juuli Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! Lk 6:27-28
Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad
Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid
† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939
Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547) Õp 2:1–9   Mt 19:27–29
Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17   Jr 11:18–20   2Kr 10:17–11:2   Mt 13:44–52
15. juuli Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 2Kr 3:18
Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)
Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)
22. juuli
Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev Ps 30:2–4,13    Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4)   2Kr 5:14–18   Jh 20:1–3,11–18 Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373) Ps 9:8–12   Õp 31:10–31   1Kr 2:6–12   Mt 13:10–17
Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev Ps 89:2,6,16–18   Jr 45:1–5 (või 1Kn 19:9–18)   Ap 11:27–12:3a (või 2Kr 4:7–15)   Mt 20:20–23(24–28) Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)
Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev Ps 1:1–3   Sk 2:10–13   Rm 8:28–30   Mt 13:16–17
Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased Jh 12:1-8
29. juuli Jeesus ütleb: "Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem." Lk 12:48
Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17   Trk 10:10–14   Ef 2:11–14   Mt 16:24–27
Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)