Kalender juuni 2024
22. nädaljuuni-jaanikuu 2024EESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir
LASTEKAITSEPÄEV
23. nädalEESTPALVES: EMK laager Gideon
2. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
roheline
Lyons’i märtrid, † 177
4:12 22:28
EESTI LIPU PÄEV
EÜSi sinimustvalge lipu õnnistamine Otepää kirikus, 1884
15:38
24. nädalEESTPALVES: Eesti Metodisti Kirik
3. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Metodistliku töö algus Eestis, 1907
4:05 22:37
Apostel Barnabas
LEINAPÄEV
Eestlaste esimene suurküüditamine, 1941
Johan Tamverk, helilooja, koorijuht, pedagoog, EPMK Epworth Liiga üks juhte, * 1906
08:18
EMK Teoloogilise Seminari lõpuaktus
25. nädalEESTPALVES: EMK koguduste juhatused
4. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
roheline
John Wesley, Inglismaa metodistliku liikumise juht, * 1703
4:02 22:42
I Üldlaulupidu Tartus, 1869
Nikaia usutunnistus, 325
suve algus 23:51
04:08
26. nädalEESTPALVES: Suvelaagrid
5. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
VÕIDUPÜHA
Jaanilaupäev
Ristija Johannese sünnipäev
JAANIPÄEV
4:03 22:44
Esimene metodisti jutlustajate konverents Londonis, 1744
John Louis Nuelsen, ÜMK piiskop, † 1946
Seitsmemagajapäev
27.-29. juuni vaimulik laulupidu „Puhas rõõm“
PÕHISEADUSE PÄEV
Apostlid Peetrus ja Paulus   
Peeterpaulipäev
00:53
EESTPALVES: Sillamäe kogudus
6. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA