Kalender detsember 2016
08.52 - 15.28
08.54 - 15.27
08.56 - 15.26
4. detsember Jeesus ütleb: "Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada." Lk 12:35-36
08.58 - 15.25
08.59 - 15.24
09.01 - 15.23
11.03
09.03 - 15.22
09.04 - 15.22
09.06 - 15.21
09.07 - 15.21
11. detsember "Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast." Mt 11:11
09.09 - 15.20
09.10 - 15.20
09.11 - 15.20
02.05
09.12 - 15.20
09.13 - 15.19
09.14 - 15.19
09.15 - 15.20
18. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
09.16 - 15.20
09.17 - 15.20
09.18 - 15.20
03.56
talv 12.44
09.18 - 15.21
09.19 - 15.21
09.19 - 15.22
24. detsember Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. Js 60:2
09.19 - 15.23
25. detsember Ingel ütles karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11
09.19 - 15.24
26. detsember Jeesus ütleb: "Igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees." Lk 12:8
09.20 - 15.25
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
09.20 - 15.26
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
08.53
09.19 - 15.28
09.19 - 15.29
31. detsember Issand hoiab sind kõige kurja eest, Tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Ps 121:7-8
09.19 - 15.30
† isa Johannes Nawrath SJ (1960, Moravec)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember 4. advendilaupäev   
25. detsember KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV