Kalender september 2024
SEPTEMBER SEPTEMBER / mihklikuu
1. Pühapäev
Teadmistepäev
10. pp.
Kirikuaasta algus.
Jumala loodu kaitsmise päev.
Vg. Siimeon Sambnik †459; 40 neitsimr-t ja nende õpetaja dk. Ammon †IV s.
2. Esmaspäev
Mr. Mamant †275; Konst. üpsk. Johannes Paastuja †595
3. Teisipäev
Nikomeedia pskmr. Antim †302; vg. Teoktist †467; dk-ss Fiiva †I s.
4. Kolmapäev
Antiookia pskmr. Vavila †251; prh. Mooses † XIII s. eKr
5. Neljapäev
Prh. Sakarias ja õigl Eliisabet †I s.
6. Reede
Peaingel Miikaeli imetegu Kolossas IV s.
7. Laupäev
Lp. enne ristiülendamisp.
EP. Mr. Sooson †304; Novgorodi üpsk. Joann †1186
8. Pühapäev
Vanavanemate päev
11. pp., pp. enne ristiülendamisp.
JUMALAEMA SÜNDIMISE PÜHA
9. Esmaspäev
Õigl-d Jumala-esivanemad Joakim ja Anna † I s.
10. Teisipäev
Mr-d Minodoora, Mitrodoora ja Nimfodoora †310; mr. Varipsava †II s.
11. Kolmapäev
Aleksandria vg. Teodoora † 480; mr. Iia †363
Vkj. Ristija Johannese pea maharaiumine
12. Neljapäev
PL. Pskmr. Autonom †313; mr. Julian †IV s.
13. Reede
EP. Jeruusalemma ülestõusmiskiriku pühitsemine 335; mr. Korniili Sajapealik †I s.
14. Laupäev
RISTIÜLENDAMISE PÜHA
15. Pühapäev
12. pp., pp. pärast ristiülendamisp.
Smr. Nikita †372; mr. Askliada †IV s; Tessaloonika üpsk. Siimeon †1429
16. Esmaspäev
Smr. Eufiimia †304; mr. Melitiina † 138; mr. Ludmilla †920
17. Teisipäev
Mr-d Sofia ja tema tütred Usk, Lootus ja Armastus †137
18. Kolmapäev
Gortüna psk. imet. Eumeeni †VII s.; mr. Ariadne †II s.; mr. Kastor
19. Neljapäev
Mr-d Trofim, Savvati ja Dorimedont †276
20. Reede
Smr. Eustaati, mr. Teopista jkk. †118
21. Laupäev
Lp. pärast ristiülendamisp.
PL. Ap. Kodrat †130; Rostovi psk. Dimitri †1709
Vkj. Jumalaema sündimise p.
22. Pühapäev
Vastupanuvõitluse päev
Sügise algus 14.44
13. pp.
Sinope pskmr. Fooka †117; prh. Joona †VIII s. eKr.
23. Esmaspäev
Ristija Johannese eostamine; mr. Iraida †308
EAÕK autonoomia väljakuulutamine 1923
24. Teisipäev
Mr. apsn. Tekla †I s.; Athose vg. Siluan †1938
25. Kolmapäev
Vg. Eufrosiina †V s.; Radoneži vg. Sergei †1392
26. Neljapäev
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
27. Reede
Mr. Kallistrat jkk. †304; mr. Epiharia †III s.
Vkj. Ristiülendamise p.
28. Laupäev
Vg. tunn. Hariton †350; prh. Baaruk †VI s. eKr.; Tšehhi mr. vürst Vjatšeslav †938
29. Pühapäev
Mihklipäev
14. pp.
Vg. erak Kiriak †556; mr. Kasdoa †IV s.
30. Esmaspäev
Armeenia valgustaja pskmr. Grigoori †335; Kiievi metr. Mihhail †992
1. september Jeesus ütleb: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!“ Mt 11:28
Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)
06.18 - 20.23
06.20 - 20.20
Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604) 1Ts 2:3-8;
04.55
06.22 - 20.17
06.25 - 20.14
06.27 - 20.11
06.29 - 20.08
06.31 - 20.05
8. september Jeesus ütleb: „Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta! Sest kus su aare on, seal on ka su süda.“ Mt 6:20-21
Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev Ps 13:6;Mi 5:1–4;Mt 1:1–16,18–23;
06.34 - 20.02
Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)
06.36 - 19.59
06.38 - 19.56
09.05
06.41 - 19.53
06.43 - 19.50
Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407) Jr 1:4-10;Lk 21:12-15;
06.45 - 19.47
Risti ülendamise päev 4Ms 21:4-9;Fl 2:5-11;1Kr 1:18-24;
06.47 - 19.44
15. september Jeesus ütles: „Nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.“ Jh 5:21
06.50 - 19.41
Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258) 1Pt 4:12-19;Mt 18:18-22;
06.52 - 19.38
06.54 - 19.35
Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705) Ps 32:3–4,6–8,17,21;Rm 8:31–39;Mt 10:28–33;
05.34
06.57 - 19.32
06.59 - 19.29
Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)
07.01 - 19.26
Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev Ps 1:1-3;Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11);2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a);Mt 9:9-13; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
07.03 - 19.23
22. september Jeesus ütles variseridele ja kirjatundjatele: „Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!“ Mk 7:9
Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305) Ps 27:1–3,13–14;Trk 3:1–9;Ilm 7:13–17;Mt 10:28–33;
sügis 15.44
07.06 - 19.20
Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)
07.08 - 19.17
21.50
07.10 - 19.14
07.13 - 19.11
* 1947 Einar Soone, EELK piiskop
07.15 - 19.08
07.17 - 19.05
07.19 - 19.02
29. september Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4
07.22 - 18.59
Hieronymus, preester, kirikuisa († 420) 2Tm 3:14-17;Jh 5:31-47;
07.24 - 18.56
LNK pühapäev
TEADMISTEPÄEV
Järvakandi Uue Alguse Kogudus
6.18-20.15
Vanavanemate päev
Käina EKB Kogudus
Narva EKB Kogudus
3D Kogudus
6.34-19.55
9.05
Priikoguduste 142. aastapäev
Oleviste Kogudus
RUUT Kogudus
Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania
6.49-19.34
5.34
Evangelist Matteuse päev e madisepäev
Keila Baptisti Kogudus
7.05-19.14
21.50
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha e mihklipäev
Laagri Kristlik Kogudus
Luguse EKB Kogudus
Tallinna Kogukonnad (10)
7.21-18.54
36. nädalseptember-mihklikuu 2024EESTPALVES: Pärnu Agape kogudus
15. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
TEADMISTEPÄEV
Ülemaailmne rahupäev. Teadmiste päev
6:20 20:20
04:55
Ernest Gladstone Richardson, ÜMK piiskop, † 1947
Esimene Metodisti Maailmakonverents Londonis, 1881
37. nädalEESTPALVES: EMK vaimulikud
16. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Neitsi Maarja sünnipäev, Ussimaarjapäev
VANAVANEMATE PÄEV
Korjandus pastorite palgafondi toetuseks
Martin Prikask, EMK superintendent, märter, † 1942
6:36 19:59
09:05
Karl Kuum, EMK pastor, *1867
Ristiülendamise püha   
38. nädalEESTPALVES: EMK Kirikuvalitsus
17. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
6:52 19:38
Sankt-Peterburgi metodisti kogudus, 1889
05:34
John Wesley’ diakoniordinatsioon, 1725
Apostel ja evangelist Matteus
Madisepäev
Aleksander Kuum, EMK superintendent, * 1899
Peeter Häng, EMK pastor, märter, †1942
39. nädalEESTPALVES: EMK lastetöö
18. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
VASTUPANUVÕITLUSE PÄEV
John Wesley’ preestrikspühitsemine, 1728
sügise algus 15:44
7:08 19:17
21:50
40. nädalEESTPALVES: Võru Elupuu kogudus
19. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha
Mihklipäev
Vassili Prii, EMK pastor, märter, †1942
7:24 18:56
† isa Łuniewski SChr Aleksander (1941, Szumowo)
Piiskop Philippe Jourdan’i piiskopiks pühitsemise ja ametisseseadmise päev (2005)