Kalender juuli 2024
JUULI JUULI / heinakuu
1. Esmaspäev
Kp-d Kosma ja Damian †284; mr. Potit †II s.; õu. Angeliina †XVI
2. Teisipäev
Heinamaarjapäev
Jumalaema rüü toomine Blaherna kirikusse; Jeruusalemma patr. Juvenaali †458
3. Kolmapäev
Mr. Jakint †108; vg. Jesaja Erak †370; mr-d Diomid, Asklipiodot, Golinduh jkk. II s.
4. Neljapäev
Kreeta üpsk. Andreas †740; vg. Marta †554
5. Reede
Athose vg. Atanaasi †1000; mr. Kirilla †III s.
6. Laupäev
Vg. Sisoi Suur †429; mr-d Antooni, Lukian, Dion jkk. †301
7. Pühapäev
2., Eestimaa pühade pp.
Vg. Maleonimäe Toomas †X s.; vg. Akaaki † VI s.; mr. Kiriaka †IV s.
Vkj. Ristija Johannese sünd. p.
8. Esmaspäev
Smr. Prokoopi †303; Jumalaema Kaasani pühakuju
9. Teisipäev
Taormina pskmr. Pankraati †I s.; Gortüna pskmr. Kirill †IV s.
10. Kolmapäev
Seitsmevennapäev
Nikopoli 45 mr-t: Leonti jkk.; Kiievi vg. Antooni †1073
11. Neljapäev
Smr. Eufiimia †304; Kiievi õu. Olga †969
12. Reede
Mr-d Prokl ja Hilaari † II s.; vg. Maleonimäe Miikael †962
Vkj. Peetrus ja Paulus
13. Laupäev
Mareta-karusepäev
Peaingel Kaabriel;
Savva kloostri vg. Stefan †794
14. Pühapäev
3. pp. 4. kirikukogu pühade isade pp.
Ap. Akila †I s.; Athose vg. Nikodim †1809
15. Esmaspäev
Mr-d Kiirik ja Julitta †305; Kiievi õu. Vladimir †1015
16. Teisipäev
Pskmr. Atinogen jkk. †311;
mr. Valentiina †308; mr. Juulia †440
17. Kolmapäev
Smr. Marina (Margareeta) †IV s.
18. Neljapäev
Mr. Emilian †363; vg. Pambo †IV s.
19. Reede
Vg. Makriina †380; vg. Dius †430; Saarovi vg. Serafimi säilm. av.
20. Laupäev
Eeliapäev
Prh. Eelija †IX s. eKr.;
Jõhvi ja Ugine’i õigl. Aleksei †1934
21. Pühapäev
4. pp.
Prh. Hesekiel †VI eKr.; vg-d Kpm. Siimeon ja Johannes †590
22. Esmaspäev
Madlipäev
Apsn. salvitooja Maria Magdaleena †I s.
23. Teisipäev
Mr-d Trofim,Teofil jkk. †IV s.; Ravenna pskmr. Apollinari †75
24. Kolmapäev
Tüürose smr. Kristiina †IV s.; õu. kannatajad Boriss ja Gleb †1015
25. Neljapäev
Jaagupipäev
Jumalasünnitaja ema õigl. Anna †I s.; Irboska vg. Serapion †XV s.
26. Reede
Annepäev, päätnits
Vgmr. Paraskeeva †138; prmr. Hermolai jkk. †305
27. Laupäev
Smr. tervendaja Panteleimon †305; vg. Antisa †VIII s.
28. Pühapäev
5. pp.
Ap-d dk-d Prohhor, Nikanor, Tiimon ja Parmen †I s.; vg. Irene †912
29. Esmaspäev
Olevipäev
Mr. Kallinik †250; mr. Serafiima † I s.; Norra p. kuningas Olav †1030
30. Teisipäev
Ap-d Siila, Siluan, Kriskent, Epenet ja Andronik †I s.
31. Kolmapäev
Õigl. Eudokim †IX s.; mr. Julitta †304
Jumalaema paast
04.09 - 22.41
04.10 - 22.40
04.11 - 22.39
04.12 - 22.38
04.13 - 22.37
01.57
04.15 - 22.36
7. juuli Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! Lk 6:27-28
04.16 - 22.35
Adrian Virginius († 1706), Andreas Virginius († 1701), Johann Hornung († 1715), pastorid, piiblitõlkijad, lauluraamatu koostajad ja kirikulaulu edendajad
Aksel Erich Vooremaa, pastor, nõukogude riikliku terrori märter († 1941) ja teised nõukogude okupatsiooniaja märtrid
04.18 - 22.34
† 1941 Jaak Varik, EELK hooldaja 1939
04.19 - 22.32
04.21 - 22.31
Benedictus Nursiast, Monte Cassino abt, õhtumaise munkluse isa († 547) Õp 2:1–9;Mt 19:27–29;
04.23 - 22.30
04.24 - 22.28
Margareta Antiookiast, märter Antiookias († u 307), maretapäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;2Kr 10:17–11:2;Mt 13:44–52;
04.26 - 22.26
14. juuli Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim. 2Kr 3:18
01.49
04.28 - 22.25
04.30 - 22.23
04.31 - 22.21
04.33 - 22.20
Joachim Jhering, Tallinna piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1657)
04.35 - 22.18
04.37 - 22.16
Thorlak, piiskop, misjonär Islandil († 12. saj)
04.39 - 22.14
21. juuli Jeesus ütleb: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.“ Mt 7:24
13.17
04.41 - 22.12
Maarja Magdaleena, Issanda õpilane, madlipäev Ps 30:2–4,13; Rt 1:6–18 (või Ül 3:1–4);2Kr 5:14–18;Jh 20:1–3,11–18; Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg Jeesus Kristus tervendas Maarja Magdaleena vaimu, hinge ja ihu ning tegi temast oma ülestõusmise tunnistaja. Puhasta meid pattudest ja uuenda meid oma Vaimuga, et me võiksime Sind teenida Jeesuse Kristuse ülestõusmise väes, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
04.44 - 22.10
Birgitta Rootsist, abtiss, birgitiinide ordu rajaja († 1373) Ps 9:8–12;Õp 31:10–31;1Kr 2:6–12;Mt 13:10–17;
04.46 - 22.08
04.48 - 22.06
Apostel Jaakobus Vanema päev ehk jaagupipäev Ps 89:2,6,16–18;Jr 45:1–5 (v 1Kn 19:9–18);Ap 11:27–12:3a (v 2Kr 4:7–15);Mt 20:20–23(24–28); Armuline Jumal, me meenutame täna Sinu ees Sinu sulast ja apostlit Jaakobust, esimest jüngrite seas, kes suri märtrina Jeesuse nime pärast. Vala oma Kiriku juhtide peale ennastsalgava teenimise vaimu, mis Sinu väge ja au tunnistab. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
Jakob Kukk, EELK esimene piiskop, Eesti kirikuelu edendaja († 1933)
04.50 - 22.04
Anna ja Joakim, Neitsi Maarja vanemad, annepäev Ps 1:1–3;Sk 2:10–13;Rm 8:28–30;Mt 13:16–17;
04.52 - 22.01
04.54 - 21.59
28. juuli Jeesus ütleb: „Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem.“ Lk 12:48
Marta, Maarja ja Laatsarus Betaaniast, Issanda õpilased Jh 12:1-8;
05.51
04.57 - 21.57
Olav, Norra kuningas, märter († 1030), olevipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Trk 10:10–14;Ef 2:11–14;Mt 16:24–27;
04.59 - 21.55
05.01 - 21.52
Ignatius Loyola, preester, jesuiitide ordu rajaja (+ 1556)
05.03 - 21.50
6. juuli 1415 – Jan Hus suri märtrina Konstanzis
4.11-22.32
1.57
Puka Vabakogudus (120)
4.20-22.25
Seitsmevennapäev
Kohtla-Järve EK Kogudus Lootus
Palade Priikogudus
Tallinna Piibli Kogudus
1.49
4.31-22.15
Eelijapäev
Sutlepa Baptisti Kogudus (140)
Valkla Baptistikogudus (130)
Võru Baptisti Kogudus
13.17
Maarja-Magdaleena päev e madlipäev
4.45-22.02
Apostel Jaakobuse päev e jaagupipäev
Hilleste Kristlik Kogudus (100)
Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus
5.51
Olevipäev
4.59-21.48
26. nädaljuuli-heinakuu 2024
1.-6. juuli Generation2 ja Metonoorte noortelaager
4:09 22:41
Heinamaarjapäev
Sillamäe Jumala Õnnistuse kogudus, 2001
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, †1941
28. nädalEESTPALVES: Aseri kogudus
7. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
8.-13. juuli Generation2 lastelaager
4:18 22:34
Aseri kogudus, 1995
Maretapäev
J. V. Jannsen, rahvusliku liikumise tegelane,† 1890
29. nädalEESTPALVES: Tapa kogudus
8. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Jaan Jaagupsoo, EMK pastor, esimene märter, *1898
01:49
Tapa kogudus, 1912
15.-19. juuli Metonoorte teismelistelaager
15.-20. juuli Generation2 teismelistelaager
4:30 22:23
Eliapäev
Prohvet Eelija
30. nädalEESTPALVES: Reeküla kogudus
9. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
13:17
Madlipäev
Maarja Magdaleena
4:44 22:10
Apostel Jaakobus
Reeküla kogudus, 1910
Annepäev
Joakim ja Anna, Neitsi Maarja vanemad
Piiskopliku Metodisti Kiriku Aastakonverents Haapsalus, 1921, metodistliku töö iseiseisvumine Eestis
31. nädalEESTPALVES: EMK Suvekonverents
10. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
05:51
Olevipäev
4:59 21:55
† isa Miķelis Krumpāns (1987, Tallinn)
† peapiiskop Kazimierz Świątek (2011, Pinsk)
† isa Leon Abraitis (1930, Taagepera)
† isa Eduard Stephany SJ (1928, Narva-Jõesuu)
† isa Heinrich Neefs SJ (1984, Antverpen)