Kalender mai 2024
MAI MAI / lehekuu
1. Kolmapäev
Kevadpüha, volbripäev
Suur kolmapäev
Prh. Jeremija †VI eKr.; Gruusia õu. Tamaara †1213; vg. Valburg †779
2. Neljapäev
Suur neljapäev
Aleksandria üpsk. Atanaasi Suur †373
3. Reede
Suur reede
Mr-d Timoteus ja Maura †286; Kiievi vg. Teodoosi †1074
12 kannatusevangeeliumit
4. Laupäev
Suur laupäev
Mr. Pelagia †290; pskmr. Erasm †303
5. Pühapäev
PAASA, KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHA
Smr. Irene (Irina) †I-II s.
Paasanädal
6. Esmaspäev
Õigl. Iiob †XX s. eKr.; mr. Kallimahh †36
Vkj. Smr. Georgi
7. Teisipäev
Risti ilmumine Jeruusalemmas 351;
mr. Akaaki †303; vg. Niil †1508
8. Kolmapäev
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
9. Neljapäev
Nigulapäev
Üpsk. Nikolai säilm. t. 1087; prh. Jesaja †VIII eKr.; mr. Kristofor †250
10. Reede
Ap. Siimon Seloot †I s.; vg. Taissia †IV s.
11. Laupäev
Aps-d Kirill ja Metoodi †IX s.; prmr. Mooki †295
12. Pühapäev
Emadepäev
Antipaasa, ap. Tooma pp.
Konstantia psk. Epifaani †403; Konst. üpsk. Herman †740
13. Esmaspäev
Mr-d Glikeria ja Laodiiki †177
14. Teisipäev
Surnute mäl. (raadovits)
Mr. Issidor †251; vg. Serapion †V s.
15. Kolmapäev
Vg. Pahhoomi Suur †348;
Pihkva vg-d Eufrosin ja Serapion †XV s.
16. Neljapäev
Vg. Teodor Pühitsetu †368; õn. Muusa †V s.; pskmr. Abdjesu †418
17. Reede
Ap. Andronik, p. Juunia jkk. †I s.
18. Laupäev
Mr-d Teodot, Dionissi, Kristiina jkk. †249
19. Pühapäev
1. nelipüha (riigipühana)
Salvitoojate naiste pp.
Prusa pskmr. Patriki, prmr-d Menander, Akaaki ja Polien †100; mr. Akolut †u. 300
20. Esmaspäev
Mr. Talelei, Asteeri jkk. †284; mr. Askla †287; Pihkva õu. Dovmont †1299
21. Teisipäev
Aps-d keiser Konstantin ja Helena † IV s.
22. Kolmapäev
Mr. Vasilisk †308
Vkj. üpsk. Nikolai säilm. t.
23. Neljapäev
Sünnada psk. tunn. Miikael †821;
salvitooja Maria †I s.; vgmr. Miikael †IX s.
24. Reede
Vg. sambnik Siimeon †596; mr. Kristjan †II s.
25. Laupäev
Ristija Johannese pea 3. leidmine 850
26. Pühapäev
Halvatu pp.
Ap-d Karp ja Alfeus †I s.; mr. Georgi Uus †1515
27. Esmaspäev
Pskmr. Terapont †III s.; tunn. Joann †1730
28. Teisipäev
Psk. tunn. Nikita †IX s.; mr. Helikoniida †244
29. Kolmapäev
Viiekümne päeva keskpüha
Vgmr. Teodosia †730; mr. Teodosia †308
30. Neljapäev
Vg. Iisak †383; p. Makriina †IV s.
31. Reede
Ap. Erm † I s.; mr. Ermi †130
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev ehk viilipipäev Ps 145:3-7;Js 30:15–21;1Kr 4:9–15 (Ef 1:3-10);Jh 14:1-14; Kõigeväeline Jumal, õpeta meid tundma Sinu Poega Jeesust Kristust kui teed, tõde ja elu, aita meil käia Sinu apostlite Filippuse ja Jaakobuse jälgedes ning Sinu juurde jõuda. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
14.27
05.20 - 21.18
Athanasios Suur, Aleksandria piiskop, kirikuisa († 373) Srk 4:20-28;Mt 10:24-27;
05.18 - 21.20
05.15 - 21.22
05.12 - 21.25
5. mai Jeesus ütleb: „Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!“ Lk 11:9-10
05.10 - 21.27
05.07 - 21.30
05.05 - 21.32
06.22
05.02 - 21.34
9. mai See, kes on tulnud alla, on sama, kes on ka läinud üles üle kõigi taevaste, et Ta täidaks kõiksuse. Ef 4:10
Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Eesti vennastekoguduse tegevuse edendaja ja vaimuliku kirjanduse väljaandmise toetaja († 1760) Jh 13:34-35;
05.00 - 21.37
04.57 - 21.39
04.55 - 21.41
12. mai Jeesus tõstis oma silmad taeva poole ja ütles: „Mina olen andnud neile selle kirkuse, mille Sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks.“ Jh 17:22
04.53 - 21.44
04.50 - 21.46
Apostel Mattiase päev ehk madisepäev (võib pidada ka 24. veebruaril) Ps 145:3–7;Js 22:15–25;Ap 1:15–26 (1Kr 4:1–7);Jh 15:9–17 (Mt 11:25–30); Kõigeväeline Jumal, Sina valisid oma ustava tunnistaja Mattiase kaheteistkümnendaks apostliks, äraandja Juuda asemele. Me palume Sind, kaitse oma Kirikut valeõpetajate eest, anna talle ustavad ja targad karjased. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
† 2006 Udo Petersoo, E.E.L.K. peapiiskop 1990–2006
04.48 - 21.48
14.48
04.46 - 21.51
04.44 - 21.53
04.41 - 21.55
Erik, Rootsi kuningas, märter († 1160) Lk 9:23-26;
04.39 - 21.57
19. mai Jeesus ütles: „Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.“ Jh 3:16
04.37 - 21.59
04.35 - 22.02
04.33 - 22.04
04.31 - 22.06
Gustav Reinhold Nyländer, misjonär Sierra Leones Lääne–Aafrikas ja piiblitõlkija (Matteuse evangeeliumi tõlkija bulomi keelde), esimene eestimaalasest misjonär († 1825)
16.53
04.29 - 22.08
04.27 - 22.10
Urbanus, paavst, märter († 230), urbanipäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Õp 3:13–20;2Kr 1:3–7;Mt 25:14–23;
Villem Reiman, pastor, ajaloolane ja rahvusliku liikumise tegelane, rahvakiriku mõtte eestkõneleja († 1917)
04.25 - 22.12
26. mai Jeesus ütleb: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud!“ Mt 28:19-20
Augustinus Canterburyst, Canterbury piiskop, misjonär Inglismaal († u 605) 1Ts 2:2b-8;Mt 13:31-33;
04.24 - 22.14
04.22 - 22.16
04.20 - 22.18
04.19 - 22.19
20.13
04.17 - 22.21
Maarja külaskäigu päev (võib pidada ka 2. juulil) Ps 113:1–8;Sf 3:14–18 (Js 11:1–5);Rm 12:9–16 (Gl 4:3–7);Lk 1:39–49(50–56); Halastaja Jumal, Sinu armu pärast rõõmustas Eliisabet koos Maarjaga ja tervitas teda kui Issanda ema. Vaata armuga meie peale, et meiegi ülistaksime üheskoos Maarjaga Sinu püha nime ja rõõmuga võtaksime vastu tema Poega, meie Päästjat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
Esimene Eesti kirikukongress Tartus, EELK asutamise aastapäev (1917)
04.16 - 22.23
3. mai 1728 – Algas loosungite väljajagamine Herrnhutis
5. mai - Misjoniohvri nädal
12. mai - Ülemaailmne palvenädal kristlaste ühtsuse eest (oikumeeniline palvenädal)
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev e viilipipäev
Kevadpüha
14.27
EKB Liidu aastakonverents, 3.-4.05, Tallinn Kalju
Ühinenud piibliseltside ohvri- ja palvepäev
5.07-21.23
6.22
Kristuse taevaminemise püha
Euroopa päev
EMADEPÄEV
4.51-21.39
14.48
1. NELIPÜHA
Sõbralt Sõbrale ja misjoni pühapäev
Kiviõli Baptistikogudus (85)
Lihula Baptistikogudus
Mooste Baptistikogudus
Palivere EK Vabakogudus
Tallinna Kalju Baptistikogudus (140)
2. nelipüha
4.36-21.54
16.53
Kolmainupüha
Rakvere Karmeli Kogudus (130)
Tapa EKB Kogudus
Valga Betaania Baptistikogudus
4.24-22.08
20.13
18. nädalmai-lehekuu 2024EESTPALVES: EMK Aastakonverents
Apostlid Filippus ja Jaakobus   
KEVADPÜHA
Volbripäev
14:27
3.-5. mai EMK aastakonverents
19. nädalEESTPALVES: Tallinna Uue Alguse kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 6. PÜHAPÄEV   
5:07 21:30
06:22
KRISTUSE TAEVAMINEMISPÜHA
EUROOPA PÄEV
Jõhvi kogudus, 1971
20. nädalEESTPALVES: Jõhvi kogudus
ÜLESTÕUSMISAJA 7. PÜHAPÄEV   
EMADEPÄEV
Nurgakivi asetamine esimesele metodisti kirikule Bristolis, Inglismaal, 1739
4:50 21:46
Edgar Blake, ÜMK piiskop, † 1943
14:48
21. nädalEESTPALVES: EMK superintendent Robert Tšerenkov
NELIPÜHA   
4:35 22:02
Nikaia kirikukogu algus, 325
Robert Tšerenkov, EMK superintendent *1979
16:53
John Wesley Aldersgate’i kogemus, 1738
Villem Reiman, pastor, rahvusliku liikumise tegelane, † 1917
22. nädalEESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir
KOLMAINUPÜHA   
1. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA
4:22 22:16
Martin Kuigre, EMK superintendent, † 1975
20:13
Neitsi Maarja külaskäik
5. paasakolmapäev   R: Issand, kinnita meie kätetööd.
† isa Jānis Pavlovskis OFMCap (2000, Riia)
Emadepäev
19. mai ╬ NELIPÜHA e PÜHA VAIMU TULEKU PÜHAPÄEV   
VALGA KIRIKU TEMPLIPÜHA
† peapiiskop Julians Vaivods (1990, Riia)