Kalender mai 2024
Apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päev e viilipipäev
Kevadpüha
14.27
EKB Liidu aastakonverents, 3.-4.05, Tallinn Kalju
Ühinenud piibliseltside ohvri- ja palvepäev
5.07-21.23
6.22
Kristuse taevaminemise püha
Euroopa päev
EMADEPÄEV
4.51-21.39
14.48
1. NELIPÜHA
Sõbralt Sõbrale ja misjoni pühapäev
Kiviõli Baptistikogudus (85)
Lihula Baptistikogudus
Mooste Baptistikogudus
Palivere EK Vabakogudus
Tallinna Kalju Baptistikogudus (140)
2. nelipüha
4.36-21.54
16.53
Kolmainupüha
Rakvere Karmeli Kogudus (130)
Tapa EKB Kogudus
Valga Betaania Baptistikogudus
4.24-22.08
20.13