Kalender detsember 2024
DETSEMBER DETSEMBER / jõulukuu
1. Pühapäev
1. advent
23. pp.
Prh. Nahum †VII s. eKr.; õigl. Filaret Armuline †792
2. Esmaspäev
Prh. Habakuk †VI s. eKr.; mr. Miropia †251; vg. Porfiiri †1991
3. Teisipäev
Prh. Sefanja †VII s.eKr.; vg. Johannes Vaikija †558
4. Kolmapäev
Smr. Varvaara †306; Damaskuse vg. Johannes †776
Vkj. Jumalaema templisseminemise p.
5. Neljapäev
Vg. Savva Pühitsetu †532
6. Reede
Nigulapäev
Lüükia Mürra üpsk. imet. Nikolai †345
7. Laupäev
Milano psk. Ambroosi †397
8. Pühapäev
2. advent
24. pp.
Vg. Pataapi †VII s.; ap-d Sosten, Apollus, Keefa jt. †I s.
9. Esmaspäev
Õigl. Anna (Jumalaema eostumine); prh. Hanna †XI s. eKr.
Vkj: Väike jüripäev
10. Teisipäev
3. advent
Mr-d Miinas, Ermogen ja Eugraf †313
11. Kolmapäev
Vg. Taaniel Sambnik †490; mr-d Miraks, Akepsi ja Aital †VII s.
12. Neljapäev
Trimithundi psk. imet. Spiridon †348
13. Reede
Luutsinapäev
Mr-d Eustraati, Auksenti, Eugen, Mardaari ja Orest †296; mr. Luutsia †304
14. Laupäev
Mr-d Tirs, Leuki ja Kallinik †251; mr-d Fiilemon, Teotihh jkk. †286
15. Pühapäev
3. advent
25. pp., pühade esivanemate pp.
Pskmr. Eleuteeri ja mr. Antia †II s.; vg. Paulus †955; Petsamo vg. Triifon †1583
16. Esmaspäev
Prh. Haggai †500 eKr.; õu. Teofana †893
17. Teisipäev
Prh. Taaniel, p-d Anania, Asaria ja Miisael †600 eKr.
18. Kolmapäev
Mr-d Sebastian, Sooja, Nikostrat jkk. †288
19. Neljapäev
Mr. Bonifaati †290; vg. Aglaia †IV s.
20. Reede
EP. Pskmr. Ignaati Jumalakandja †107; Kroonlinna õigl. Joann †1908
21. Laupäev
Talve algus 11.20
Lp. enne Kristuse sündimise p.
Smr. Juliana †304; Kiievi metr. Peeter †1326
22. Pühapäev
4. advent
26. pp, pp. enne Kristuse sündimise p.
Smr. Anastasia †304; mr. Evod †304
23. Esmaspäev
Kreeta 10 mr-t: Saturnin, Eunikian jkk. †250
24. Teisipäev
Jõululaupäev
Kristuse sündimise eelpäev.
Mr. Eugenia †262
Kuninglikud tunnid
25. Kolmapäev
1. jõulupüha
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA
26. Neljapäev
2. jõulupüha
Jumalaema koondmälestus.
Rakvere prmr. Sergei †1918
27. Reede
Esimr. üdk. Stefan †34; vg. tunn. Teodor Märgistatu †840
Metropoliit Stefanuse nimepäev
28. Laupäev
Süütalastepäev
Lp. pärast Kristuse sündimise p.
Nikomeedia 28 000 mr-t: Siinon, Indes, Agata jkk. †302
29. Pühapäev
27. pp, pp. pärast Kristuse sündimise p.
Prh. kuningas Taavet, õigl. Joosep ja Issanda vend Jaakobus.
Petlemma lapsukesed-märtrid. Vg. Markell †485
30. Esmaspäev
Mr. Aniisia †298
31. Teisipäev
PL. Vg. Melania †439
1. detsember Rahvahulgad, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: „Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!“ Mt 21:9
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.21
08.51 - 15.28
08.53 - 15.27
08.55 - 15.26
08.57 - 15.25
08.59 - 15.24
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
09.00 - 15.24
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.02 - 15.23
8. detsember Jeesus ütles: „Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!“ Lk 21:28
17.26
09.04 - 15.22
09.05 - 15.22
09.07 - 15.21
09.08 - 15.21
09.09 - 15.20
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
09.10 - 15.20
09.12 - 15.20
15. detsember Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast! Mt 11:5-6
11.02
09.13 - 15.20
09.14 - 15.20
09.14 - 15.20
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.15 - 15.20
09.16 - 15.21
09.17 - 15.21
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
talv 11.20
09.17 - 15.21
22. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
09.18 - 15.22
00.18
09.18 - 15.23
24. detsember Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. Js 9:1
09.18 - 15.23
25. detsember Ingel ütles karjastele: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.“ Lk 2:10-11
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.18 - 15.24
26. detsember Kui nad viskasid kividega Stefanost, hüüdis ta valjusti: „Issand Jeesus, võta mu vaim vastu!“ Ap 7:59
09.19 - 15.25
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1
09.19 - 15.26
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
29. detsember
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.18 - 15.28
09.18 - 15.29
00.27
09.18 - 15.31
1. detsember - Uue kirikuaasta algus
1. advent
8.21
8.46-15.29
Nigulapäev
2. advent
Valga Peeteli EKB Kogudus
17.26
8.57-15.23
Inimõiguste päev
Luutsinapäev
3. advent
11.02
9.05-15.22
4. advent
9.10-15.24
0.18
JÕULULAUPÄEV
1. JÕULUPÜHA
2. JÕULUPÜHA
Johannesepäev
Süütalastepäev
9.10-15.31
Vana-aasta
0.27
49. nädaldetsember-jõulukuu 2024EESTPALVES: Evangeeliumi kuulutamine
ADVENDIAJA 1. PÜHAPÄEV   
08:21
8:53 15:27
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
50. nädalEESTPALVES: EMK ajakiri Koduteel
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV   
Nigulamaarjapäev
17:26
9:05 15:22
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
Luutsinapäev
EMK vaimulike ja abikaasade advendiosadus
51. nädalEESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV   
11:02
9:14 15:20
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
Apostel Toomas
Toomapäev
talve algus 11:20
52. nädalEESTPALVES: Väikegrupitöö ja kursused kogudustes
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV   
00:18
9:18 15:23
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU   
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA
1. JÕULUPÜHA   
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA
2. JÕULUPÜHA   
Diakon ja esikmärter Stefanos
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
Apostel ja evangelist Johannes
Johannesepäev
Süütalastepäev   
1. nädalEESTPALVES: EMK misjonitöö
JÕULUAJA 1. PÜHAPÄEV   
30. detsember – 2. jaanuar Metonoorte talvelaager
9:18 15:29
Vana-aastaõhtu
† õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
† õde Aniela Olszewska (1992, Ratowo)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember 4. advenditeisipäev   
25. detsember † KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† peapiiskop Justo Mullor Garcia (2016, Rooma)