Kalender november 2024
NOVEMBER NOVEMBER / talvekuu
1. Reede
Aasia kp-d Kosma ja Damian †III s.
2. Laupäev
Hingedepäev
Midrosk
Mr-d Akindin, Aftooni, Elpidifor jkk. †345
3. Pühapäev
19. pp.
Mr-d Akepsima, pr. Joosep ja dk. Aital †IV s.; smr. Georgi kiriku pühitsemine Liddas
4. Esmaspäev
Vg. Joanniki Suur †846; Mürra pskmr. Nikander †I s.
5. Teisipäev
Mr-d Galaktion ja Epistimia †III s.; Novgorodi üpsk. Joona †1470
6. Kolmapäev
Konst. üpsk. tunn. Paulus †350; Hutõni vg. Varlaam †1192
7. Neljapäev
Melitine mr-d Hieron, Nikander, Ksanti jkk. †III s.; vg. Laasar †1053
8. Reede
Peaingel Miikael ja ilmihuta väed
Vkj. Smr. Dimitri
9. Laupäev
Mr-d Onisifor ja Porfiiri †III s.; vg. Matroona †492; vg. Teoktista †881; Egiina psk. imet. Nektaari †1920
10. Pühapäev
Mardipäev, isadepäev
20. pp.
Ap-d Erast, Olimp, Rodion, Sosipater, Kvart ja Terti †I s.
11. Esmaspäev
Mr-d Miinas ja Vikenti †304; vg. tunn. Teodor †826; Tours’i psk. Martin †397
12. Teisipäev
Aleksandria üpsk. Johannes Armuline †620; vg. Niil †V s.
13. Kolmapäev
Konst. üpsk. Johannes Kuldsuu †407
14. Neljapäev
Ap. Filippus †I s.
Jõulupaast
15. Reede
Mr-d Guuri, Samon ja Aviv †IV s.
16. Laupäev
Taassünni päev
Ap. ev. Matteus †I s.
17. Pühapäev
21. pp.
Uus-Kaisarea psk. imet. Grigoori †270; Whitby vg. Hilda †680
18. Esmaspäev
Mr-d Platon, Roman ja Varula †302; mr-d Sakkeus ja Alfeus †303
19. Teisipäev
Prh. Obadja †IX s.; mr. Varlaam †304: mr. Ases †284
20. Kolmapäev
EP. Kümnelinna vg. Grigoori †816; Konst. üpsk. Prokl †446
21. Neljapäev
Leemeti-maarjapäev
JUMALAEMA TEMPLISSEMINEMISE PÜHA
22. Reede
Ap. Fiilemon jkk. †I s.; mr. Tsetsilia †230
23. Laupäev
Ikoonia psk. Amfilooki †394; õu. Neeva Aleksander †1263
24. Pühapäev
22. pp.
Smr-d Katariina (Ekateriina) ja Merkuuri †III s.
25. Esmaspäev
Kadripäev
PL. Rooma pskmr. Klement †101; Aleksandria pskmr. Peeter †311
26. Teisipäev
Vg. Aliipi Sambnik †640; Irkutski psk. Innokenti †1731
27. Kolmapäev
Smr. Jaakob Pärslane †421;vg. Pallaadi †VI s.; vg. Pinufri †IV s.
Jumalaema pühakuju ”Imetäht”
28. Neljapäev
Vgmr. Stefan Uus †767; mr. Irinarh jkk. †303
29. Reede
Mr-d Paramon ja Filumen †III s.
30. Laupäev
Andresepäev
Ap. Andreas Esmakutsutu †62
1. november Jeesus ütleb: „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse.“ Mt 5:3-4 või Jumala sulased teenivad Teda ning näevad Tema palet ning Tema nimi on nende otsaesisel. Ilm 22:3-4
14.47
07.41 - 16.27
2. november
07.44 - 16.25
3. november Jeesus küsis: „Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?“ Peetrus ütles: „Võõrastelt.“ Mt 17:25-26
07.46 - 16.22
07.49 - 16.20
Sakarias ja Eliisabet, Ristija Johannese vanemad
07.51 - 16.17
Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, Eesti kirikuelu uuendaja, evangeelse usu kaitsja († 1632)
07.54 - 16.15
07.56 - 16.12
07.59 - 16.10
07.55
08.01 - 16.08
10. november Jeesus ütles: „Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.“ Lk 20:38
Leo Suur, paavst, kiriku õpetaja († 461) 1Pt 5:1-11;
* 1483 Martin Luther († 1546), reformaator
Mardipäev
08.04 - 16.06
Martin, Tours’i piiskop († 397) Ps 9:8-12;Js 58:7 - 8:1;1Ts 5:1-11;Mt 25:31-40; Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.
08.06 - 16.03
08.09 - 16.01
08.11 - 15.59
08.13 - 15.57
23.28
08.16 - 15.55
Bengt Gottfried Forselius, Eesti kristliku rahvakooli rajaja († 1688)
08.18 - 15.53
17. november Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Mt 24:36-37
Elisabeth Ungarist, Tüüringi maakrahvinna († 1231) Ps 1:1–3;Õp 31:10–31;Hb 13:7–9,15–16;Mt 25:31–40 (v Lk 12:29-34);
08.21 - 15.51
08.23 - 15.49
08.25 - 15.47
08.28 - 15.45
08.30 - 15.43
* 1949 Andres Põder, EELK peapiiskop 2005-2014
08.32 - 15.41
Clemens, paavst, märter († 101) Fl 3:17-4:3;Mt 16:13-19;
03.28
08.35 - 15.40
24. november Jeesus ütles jüngritele: „Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.“ Mt 25:32
08.37 - 15.38
Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev Ps 116:1–4,7–9,15–17;Jr 11:18–20;Rm 5:1–5;Lk 9:23–26;
08.39 - 15.37
† 2012 Kuno Pajula, EELK peapiiskop 1987–1994
08.41 - 15.35
08.43 - 15.34
08.45 - 15.32
08.47 - 15.31
Apostel Andrease päev ehk andresepäev Ps 145:3-7;Js 52:7-10;Rm 10:9-18;Mt 4:18-22; Jumal, taevane Isa, me meenutame täna apostel Andreast, kes võttis kõhklematult vastu Sinu Poja Jeesuse Kristuse kutse ja tõi oma venna Peetruse Tema juurde. Kutsu meidki oma sõnaga Sinu juurde ning anna meile jõudu järgida Sind ja kuulutada Sinu riigi head sõnumit. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
08.49 - 15.30
13. november 1741 – kõik vennastekogudused austavad Jeesust Kristust kui koguduse pead ja vanemat
14.47
Hingedepäev
7.43-16.19
7.55
ISADEPÄEV
Mardipäev
Jausa Kogudus
Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus
Kohtla-Järve Saaroni Baptisti Kogudus
8.00-16.03
23.28
Taassünnipäev (1988)
Sadala Baptisti Kogudus
Läti iseseisvuspäev
8.16-15.49
3.28
Igavikupüha e Surnutemälestuspüha
Sillamäe EKB Kogudus Issanda Arm (35)
Tallinna Elav Kivi Vabakogudus
Kadripäev
8.32-15.37
Kodanikupäev
Andresepäev
44. nädalnovember-talvekuu 2024EESTPALVES: Tartu Püha Luuka kogudus
KÕIGI PÜHAKUTE PÜHA   
Rakvere kogudus, 1920
14:47
Kõigi surnute mälestuspäev   
Hingedepäev
EMK lastetöö tegijate õppepäev
45. nädalEESTPALVES: Rakvere kogudus
24. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
7:49 16:20
Ole Edvard Borgen, ÜMK piiskop, * 1925
07:55
46. nädalEESTPALVES: Paldiski kogudus
25. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
ISADEPÄEV
Mardipäev
Martin Luther, * 1483
Paldiski kogudus, 1993
8:06 16:03
23:28
TAASSÜNNIPÄEV
47. nädalEESTPALVES: Väljaanne Päevasõna
26. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Hans Växby, ÜMK piiskop, * 1944
Christian Alsted, ÜMK piiskop, * 1961
8:23 15:49
Martin Prikask, EMK superintendent, * 1877
03:28
48. nädalEESTPALVES: EMK kaplanid
KUNINGAS KRISTUSE PÜHA
VIIMANE PÜHAPÄEV KIRIKUAASTAS   
Kadripäev
8:39 15:37
KODANIKUPÄEV
Otto Liebner, EMK superintendent, † 1946
Apostel Andreas   
Andresepäev
Eesti Apostelliku Administratuuri asutamine (1924)
† õde Marcelina Baranowska (1973, Łodz)
† isa Miķelis Cakuls (1937, Medvežjegorsk)
Isadepäev
† isa Zacharis Anthonisse OFMCap (1985, Nijmegen)
† isa Wiktor Pietkiewicz (1939, Piotrkow Kujawski)