Kalender september 2022
SEPTEMBER SEPTEMBER / mihklikuu
1. Neljapäev
Teadmistepäev
Kirikuaasta algus. Jumala loodu kaitsmise päev.
Vg. Siimeon Sambnik †459; mr. dk. Aital †380
2. Reede
Mr. Mamant †275;
Konst. üpsk. Johannes Paastuja †595
3. Laupäev
Nikomeedia pskmr. Antim †302; vg. Teoktist †467; dk-ss Fiiva †I s.
4. Pühapäev
12. pp.
Antiookia pskmr. Vavila †251; prh. Mooses † XIII s. eKr
5. Esmaspäev
Prh. Sakarias ja õigl Eliisabet † I s.
6. Teisipäev
Peaingel Miikaeli imetegu Kolossas IV s.
7. Kolmapäev
EP. Mr. Sooson †304; Novgorodi üpsk. Joann †1186
8. Neljapäev
Ussimaarjapäev
JUMALAEMA SÜNDIMISE PÜHA
9. Reede
Õigl-d Jumala-esivanemad Joakim ja Anna † I s.
10. Laupäev
Lp. enne ristiülendamisp.
Mr-d Minodoora, Mitrodoora ja Nimfodoora †310
11. Pühapäev
Vanavanemate päev
13. pp., pp. enne ristiülendamisp.
Aleksandria vg. Teodoora † 480; mr. Iia †363
Vkj. Ristija Johannese pea maharaiumine
12. Esmaspäev
PL. Pskmr. Autonom †313; pskmr. Kornut †III s.
13. Teisipäev
EP. Jeruusalemma ülestõusmiskiriku pühitsemine 335;
Mr. Korniili Sajapealik †I s.
14. Kolmapäev
RISTIÜLENDAMISE PÜHA
15. Neljapäev
Smr. Nikita †372; mr. Askliada †IV s; Tessaloonika üpsk. Siimeon †1429
16. Reede
Smr. Eufiimia †304;
mr. Melitiina † 138; mr. Ludmilla †920
17. Laupäev
Lp. pärast ristiülendamispüha
Mr-d Sofia ja tema tütred Usk, Lootus ja Armastus †137
18. Pühapäev
14. pp. pärast ristiülendamisp.
Gortüna psk. imet. Eumeeni †VII s.; mr. Ariadne †II s.; mr. Kastor
19. Esmaspäev
Mr-d Trofim, Savvati ja Dorimedont †276
20. Teisipäev
Smr. Eustaati, mr. Teopista jkk. †118
21. Kolmapäev
PL. Ap. Kodrat †130;
Rostovi psk. Dimitri †1709
Vkj. Jumalaema sündimise p.
22. Neljapäev
Vastupanuvõitluse päev
Sinope pskmr. Fooka †117; prh. Joona †VIII s. eKr.
23. Reede
Sügise algus 4.04
Ristija Johannese eostamine.
Mr. Iraida †308
EAÕK autonoomia väljakuulutamine 1923
24. Laupäev
Mr. apsn. Tekla †I s.; Athose vg. Siluan †1938
25. Pühapäev
15. pp. Vg. Eufrosiina †V s.; Radoneži vg. Sergei †1392
26. Esmaspäev
Ap. ev. Johannes Jumalasõnaõpetaja †II s.
27. Teisipäev
Mr. Kallistrat jkk. †304; mr. Epiharia †III s.
Vkj. Ristiülendamise p.
28. Kolmapäev
Vg. tunn. Hariton †350; prh. Baaruk †VI s. eKr.; Tšehhi mr. vürst Vjatšeslav †938
29. Neljapäev
Mihklipäev
Vg. erak Kiriak †556; mr. Dada †IV s.
30. Reede
Armeenia valgustaja pskmr. Grigoori †335
Hugo Bernhard Rahamägi, EELK piiskop, Eesti kirikuelu edendaja, märter († 1941)
06.16 - 20.24
06.19 - 20.21
Gregorius Suur, paavst, kiriku õpetaja († 604) 1Ts 2:3-8;
21.08
06.21 - 20.18
4. september Üles taevasse vaadates õhkas Jeesus ja ütles kurdile ja kidakeelsele: "Effata!?, see on "Avane!? ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Mk 7:34-35
06.23 - 20.15
06.26 - 20.12
06.28 - 20.09
06.30 - 20.06
Neitsi Maarja sündimine, ussimaarjapäev Ps 13:6;Mi 5:1–4;Mt 1:1–16,18–23;
06.33 - 20.03
Fulco, esimene eestlaste piiskop († u 1180), ja Nicolaus, munk, Fulco abiline († u 12. saj lõpp)
06.35 - 20.00
12.59
06.37 - 19.57
11. september "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!? Lk 10:27
06.39 - 19.54
06.42 - 19.52
Johannes Chrysostomos, Konstantinoopoli piiskop, kirikuisa († 407) Jr 1:4-10;Lk 21:12-15;
06.44 - 19.49
Risti ülendamise päev 4Ms 21:4-9;Fl 2:5-11;1Kr 1:18-24;
06.46 - 19.46
06.49 - 19.43
Cyprianus, Kartaago piiskop, märter, kirikuisa († 258) 1Pt 4:12-19;Mt 18:18-22;
06.51 - 19.40
06.53 - 19.37
18. september Pidalitõbiseid mehi nähes ütles Jeesus neile: "Minge näidake endid preestritele!? Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Lk 17:14
Lambertus Maastrichti piiskop, misjonär Brabandis († u 705) Ps 32:3–4,6–8,17,21;Rm 8:31–39;Mt 10:28–33;
00.52
06.55 - 19.34
06.58 - 19.31
Enn Võrk, organist ja helilooja, liturgiamuusika uuendaja († 1962)
07.00 - 19.28
Apostel ja evangelist Matteuse päev ehk madisepäev Ps 1:1-3;Õp 3:13-18 (v Hs 3:4-11);2Kr 4:1-6 (v 1Kr 12:27-31a);Mt 9:9-13; Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid Matteuse tollipunktist oma apostliks ja evangeeliumi kirjutajaks. Valgusta meie südameid oma Püha Vaimuga, et me oma patud maha jätaksime, kõigile rikkuse kiusatustele vastu seisaksime ja loobuksime omakasu taotlemisest. Aita meil järgida Sinu Poega Jeesust Kristust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
07.02 - 19.25
Mauritius ja ta kaaslased, Teeba leegioni märtrid († 280–305) Ps 27:1–3,13–14;Trk 3:1–9;Ilm 7:13–17;Mt 10:28–33;
07.04 - 19.22
Theodosius Harnack, usuteadlane († 1889)
sügis 04.04
07.07 - 19.19
07.09 - 19.16
25. september Jeesus ütleb: "Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse, ning teie taevane Isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad?" Mt 6:26
07.11 - 19.13
* 1947 Einar Soone, EELK piiskop
00.54
07.14 - 19.10
07.16 - 19.07
07.18 - 19.04
29. september Jeesus ütleb: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis." Mt 18:3-4 või Jeesus ütles: „Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki!“ Mt 18:3
07.21 - 19.01
Hieronymus, preester, kirikuisa († 420) 2Tm 3:14-17;Jh 5:31-47;
07.23 - 18.58
2. september - .
TEADMISTEPÄEV zx Ülemaailmne rahupäev
21.08
Noorsootöö palve- ja ohvripäev
Hiiumaa Kristlik Misjonikogudus
Järvakandi Uue Alguse Kogudus
Tallinna Kogukonnad
3D
6.24-20.08
12.59
Vanavanemate päev
Käina Kogudus
Narva Kogudus (95)
Pahapilli Kogudus
Vanematekogu koosolek, 12.-13.09
6.39-19.48
Priikoguduste 140. aastapäev
Oleviste Kogudus
Tallinna Vene Kogudus Betaania
0.52
6.55-19.27
Madisepäev
Vastupanuvõitluse päev
Sügise algus 4.04
Keila Baptisti Kogudus
Laagri Kristlik Kogudus
Luguse Kogudus
7.10-19.07
0.54
Mihklipäev
35. nädalseptember-mihklikuu 2022EESTPALVES: Ühinenud Metodisti Kiriku Peakonverents 29.08 - 6.09 USA-s
Teadmistepäev
Ülemaailmne rahupäev. Teadmiste päev
21:08
36. nädalEESTPALVES: Pärnu Agape kogudus
13. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Ernest Gladstone Richardson, ÜMK piiskop, † 1947
06:26 20:12
Esimene Metodisti Maailmakonverents Londonis, 1881
Ussimaarjapäev
Neitsi Maarja sünnipäev
Martin Prikask, EMK superintendent, märter, † 1942
12:59
37. nädalEESTPALVES: EMK Teoloogiline Seminar
14. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Korjandus EMK Teoloogilise Seminari toetuseks
06:42 19:52
Karl Kuum, EMK pastor, *1867
Ristiülendamise püha
Sankt-Peterburgi metodisti kogudus, 1889
38. nädalEESTPALVES: Väikegrupitöö ja kursused kogudustes
15. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
00:52
John Wesley' diakoniordinatsioon, 1725
06:58 19:31
Apostel ja evangelist Matteus
Madisepäev
Aleksander Kuum, EMK superintendent, * 1899
Peeter Häng, EMK pastor, märter, †1942
Vastupanuvõitluse päev
John Wesley' preestrikspühitsemine, 1728
sügise algus 4:04
39. nädalEESTPALVES: EMK kaplanid Kaitseliidus ja kinnipidamisasutustes
16. PÜHAPÄEV PÄRAST NELIPÜHA   
Rosh Hashana - Uusaasta 5783
07:14 19:10
00:54
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha
Mihklipäev
Vassili Prii, EMK pastor, märter, †1942
Piiskop Philippe Jourdan’i piiskopiks pühitsemise ja ametisseseadmise päev (2005)