Kalender detsember 2022
DETSEMBER DETSEMBER / jõulukuu
1. Neljapäev
Prh. Nahum †VII s. eKr.; õigl. Filaret Armuline †792
2. Reede
Prh. Habakuk †VI s. eKr.;
mr. Miropia †251; vg. Porfiiri †1991
3. Laupäev
Prh. Sefanja †VII s.eKr.; vg. Johannes Vaikija †558
4. Pühapäev
2. advent
25. pp.
Smr. Varvaara †306; Damaskuse vg. Johannes †776
Vkj. Jumalaema templisseminemise p.
5. Esmaspäev
Vg. Savva Pühitsetu †532
6. Teisipäev
Nigulapäev
Lüükia Mürra üpsk. imet. Nikolai †345
7. Kolmapäev
Milano psk. Ambroosi †397
8. Neljapäev
Vg. Pataapi †VII s.;
ap-d Sosten, Onisifor, Tihhik jt. †I s.
9. Reede
Õigl. Anna (Jumalaema eostumine); prh. Hanna †XI s. eKr.
Vkj: Väike jüripäev
10. Laupäev
Mr-d Miinas, Ermogen ja Eugraf †313
11. Pühapäev
3. advent
26. pp., pühade esivanemate pp.
Vg. Taaniel Sambnik †490
12. Esmaspäev
Trimithundi psk. imet. Spiridon †348
13. Teisipäev
Luutsinapäev
Mr-d Eustraati, Auksenti, Eugen, Mardaari ja Orest †296; mr. Luutsia †304
14. Kolmapäev
Mr-d Tirs, Leuki ja Kallinik †251;
mr-d Fiilemon, Apollooni, Arian jkk. †286
15. Neljapäev
Pskmr. Eleuteeri ja mr. Antia †II s.;
vg. Paulus †955; Petsamo vg. Triifon †1583
16. Reede
Prh. Haggai †500 eKr.; õu. Teofana †893
17. Laupäev
Prh. Taaniel, p-d Anania, Asaria ja Miisael †600 eKr.
18. Pühapäev
4. advent
27. pp, pp. enne Kristuse sündimise p.
Mr-d Sebastian, Sooja, Markus jkk. †288
19. Esmaspäev
Mr. Bonifaati †290; vg. Aglaia †IV s.
20. Teisipäev
EP. Pskmr. Ignaati Jumalakandja †107
Kroonlinna õigl. Joann †1908
21. Kolmapäev
Talve algus 17.59
Smr. Juliana †304;
Kiievi metr. Peeter †1326
22. Neljapäev
Smr. Anastasia †304; mr. Teodota †304
23. Reede
Kreeta 10 mr-t: Teodul, Eunukian, Agatopod jkk. †250
Kuninglikud tunnid
24. Laupäev
Jõululaupäev
Kristuse sündimise eelpäev.
Mr. Eugenia †262
25. Pühapäev
1. jõulupüha
28. pp. KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA
26. Esmaspäev
2. jõulupüha
Prh. kuningas Taavet, õigl. Joosep ja Issanda vend Jaakobus.
Jumalaema koondmälestus.
Rakvere prmr. Sergei †1918
27. Teisipäev
Esimr. üdk. Stefan †34;
vg. tunn. Teodor Märgistatu †840
Metropoliit Stefanuse nimepäev
28. Kolmapäev
Süütalastepäev
Nikomeedia 28 000 mr-t: Glikeeri, Indes, Teofiile jkk. †302
29. Neljapäev
Petlemma lapsukesed-märtrid.
Vg. Markell †485
30. Reede
Mr. Aniisia †298
31. Laupäev
Lp. pärast Kristuse sündimise p. Lp. enne jumalailmumise p.
PL. Vg. Melania †439
† 1996 Konrad Veem, E.E.L.K. peapiiskop 1972–90
08.50 - 15.29
08.52 - 15.28
08.54 - 15.27
4. detsember Jeesus ütleb: "Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada." Lk 12:35-36
08.56 - 15.26
08.58 - 15.25
Nikolaus, Myra piiskop († u 350), nigulapäev Ps 9:8–12;Js 61:1–3;1Tm 6:6–11;Mk 10:13–16;
09.00 - 15.24
Ambrosius, Milano piiskop, kirikuisa († 397) Js 41:9b-13;Lk 22:24-30;
09.01 - 15.23
06.08
09.03 - 15.23
09.04 - 15.22
09.06 - 15.21
11. detsember "Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast." Mt 11:11
09.07 - 15.21
09.09 - 15.21
Lucia, märter Sürakuusas († u 304), luutsinapäev Trk 3:1-7;2Kr 4:6-15;
09.10 - 15.20
09.11 - 15.20
09.12 - 15.20
10.56
09.13 - 15.20
09.14 - 15.20
18. detsember Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23
Karl Immanuel Hesse († 1918), Richard Wühner († 1919), pastorid, enamlaste 1918–1919. aasta terrorivõimu märtrid Lõuna–Eestis
09.15 - 15.20
09.16 - 15.20
09.16 - 15.21
Apostel Tooma päev ehk toomapäev Ps 145:3-7;Ha 2:1-4;Ef 2:19-22 (v 2Kr 4:1-6);Jh 20:24-29 (v Jh 14:1-6); Kõigeväeline igavene Jumal, Sina lubasid apostel Toomal kahelda Jeesuse ülestõusmises ja veensid teda sõnades ja nägemises. Aita meid meie uskmatuses, et me võiksime ometi kindlalt uskuda ja tunnistada Kristust oma Jumalaks ja Issandaks, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.
talv 23.48
09.17 - 15.21
09.17 - 15.22
12.17
09.18 - 15.22
24. detsember Vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust. Js 60:2
09.18 - 15.23
25. detsember Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11
* 1951 Tiit Salumäe, EELK piiskop
09.18 - 15.24
26. detsember Jeesus ütleb: "Igaüht, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistab ka Inimese Poeg Jumala inglite ees." Lk 12:8
09.19 - 15.25
27. detsember Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. 1Jh 3:1 või Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu. 1Jh 1:2
09.19 - 15.25
28. detsember Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed Tema poole oma laste elu pärast! Nl 2:19
09.19 - 15.27
Thomas Becket, Canterbury piiskop, märter († 1170) Srk 51:1-8;Mt 10:28-33;
09.18 - 15.28
03.21
09.18 - 15.29
09.18 - 15.30
2.advent
8.50-15.26
Vanematekogu koosolek
nigulapäev
KUS sessioon, 7.-10.12
6.08
Inimõiguste päev
3.advent
Valga Peeteli Kogudus
9.00-15.22
10.56
4.advent
9.07-15.22
Toomapäev
talve algus 23.48
12.17
JÕULULAUPÄEV
1.JÕULUPÜHA
2.JÕULUPÜHA
9.10-15.26
Johannesepäev
Süütalastepäev
3.21
Vana-aasta
48. nädaldetsember-jõulukuu 2022EESTPALVES: Diakoonia- ja sotsiaaltöö metodisti kogudustes
EMK vaimulike ja nende abikaasade advendiosadus
49. nädalEESTPALVES: EMK Naiste Ühendus
ADVENDIAJA 2. PÜHAPÄEV   
08:58 15:25
Nigulapäev
Soome iseseisvuspäev
Nigulamaarjapäev
06:08
Hugo Oengo, EMK superintendent, † 1978
Oskar Luusmaa, EMK koorijuht, helilooja, † 1957
50. nädalEESTPALVES: EMK Lastetöö toimkond ja pühapäevakooli lapsed
ADVENDIAJA 3. PÜHAPÄEV   
Korjandus EMK laste- ja noortetöö toetuseks
Hugo Oengo, EMK superintendent, * 1907
09:09 15:21
Luutsinapäev
10:56
51. nädalEESTPALVES: Rehabilitatsioonitöö, SA Heategevusfond Taastõusmine
ADVENDIAJA 4. PÜHAPÄEV   
Charles Wesley, metodistliku äratusliikumise juhte, * 1707
Hanukka - Templi pühitsemise püha 19.-26.12
09:16 15:20
Apostel Toomas
Toomapäev
talve algus 23:48
12:17
KRISTUSE SÜNDIMISE PÜHA EELÕHTU - JÕULUÕHTU   
52. nädalEESTPALVES: Puuetega laste tugikeskus Päikesekiir ja Lastekeskus Tähetorn
KRISTUSE SÜNDIMISE 1. PÜHA   
1. Jõulupüha
KRISTUSE SÜNDIMISE 2. PÜHA   
Diakon ja esikmärter Stefanos
2. Jõulupüha
Karl Kuum, EMK pastor, †1932
09:19 15:25
Apostel ja evangelist Johannes
Johannesepäev
Süütalastepäev
03:21
Vana-aastaõhtu
† õde Assunta Pešova (1965, Tartu)
† isa Johannes Nawrath SJ (1960, Moravec)
TARTU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† diakon Peeter Valk (2008, Tallinn)
† õde Aniela Olszewska (1992 Ratowo)
Püha Isa Franciscuse sünnipäev (s. 1936)
24. detsember 4. advendilaupäev   
25. detsember ╬ KRISTUSE SÜNNIPÄEV, SUURPÜHA (JÕULUPÜHA)   
PÄRNU KOGUDUSE PÜHAKUPÄEV
† peapiiskop Justo Mullor Garcia (2016, Rooma)